Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 01
Støjhelvedet. Slider stemmebånd i stykker
Højt støjniveau i institutioner giver i hæshed, ar og knuder på stemmebånd hos børn og pædagoger.
Af: Miriam Lykke Schultz
Speciallæger og talepædagoger oplever en stigning i antallet af kronisk hæse pædagoger og børn. De kommer med lidelser, som skyldes stemmemisbrug eller øget stemmebelastning.
»Pædagogerne har overbelastet stemmen, og vi oplever, at situationen er tilspidset og presset,« siger områdeleder John Jørgensen fra Institut for Kommunikation og Handicap i Region Midtjylland.
Årsagen til de mange ødelagte stemmebånd er et konstant højt støjniveau i institutionerne, som tvinger pædagoger og børn til at hæve stemmen for at blive hørt. Det vurderer overlæge Svend Prytz, der har flere end 25 års erfaring som stemme-halslæge på Bispebjerg Hospital.
»De rammes ikke bare af en midlertidig overbelastning, der går over af sig selv, men får væskeansamlinger og knuder med arvæv, som skal fjernes kirurgisk.«
På Bispebjerg Hospital fylder pæda­goger med overbelastede stemmer godt op i venteværelset. Antallet er tre gange så højt som hos andre faggrupper, vurderer overlægen.
»De søger typisk om hjælp, når de er i begyndelsen af 30’erne og ungdomskræfterne i stemmen er sluppet op, og de ikke har nogen tale­teknik at falde tilbage på,« siger Svend Prytz.
»De har typisk prøvet alt lige fra mange års stemmetræning til operationer. Men når først der opstår blødninger på stemmebånd, bliver musklerne svækket og mister deres kraft. Du får ikke nye muskler, og du kan ikke genoptræne de gamle. Du mister ganske enkelt stemmen,« siger overlægen.

Skyldes flere børn. Han skriver et stigende antal speciallægeerklæringer om året til Arbejdsskadestyrelsen om pædagoger, som har slidt stemmen op. En stigning, han begrunder med, at der kommer flere børn i institutionerne, samtidig med at man sparer pædagoger væk, så belastningen bliver højere hos dem, der er tilbage.
Hovedparten af de stemmeproblemer, pædagogerne har, skyldes lang tids uhensigtsmæssig brug.
»Mange pædagoger kommer ind i en ond cirkel, hvor de for at overdøve børnene presser stemmen. De gør det, fordi de ved for lidt om stemmebrug og stemmedannelse,« siger han.
Pædagogerne kommer til ham med problemer, som har store personlige omkostninger.
»Stemmen er i høj grad forbundet med identitet og selvforståelse, særligt for pædagoger, der har stemmen som et vigtigt værktøj i deres arbejde. Problemerne kunne være undgået, hvis pædagogerne havde vidst mere om, hvordan de passer på sig selv og deres stemme.«