Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 06
Folkeskolereform: Kommunerne vil mangle millioner fra forældrene
Kommunerne vil mangle flere hundrede millioner kroner fra forældrene, når pædagogiske aktiviteter med folkeskolereformen flyttes fra SFO og fritidstilbud til skoletiden.
Af: Julie Hardbo Larsen
Regeringen foreslår som en del af den nye folkeskolereform at flytte tid og aktiviteter fra fritidsordning og klub til folkeskolen. Det er et problem for kommunerne. Hvis forslaget vedtages, vil kommunerne fremover mangle flere hundrede millioner kroner, fordi de ikke må opkræve forældrebetaling for de pædagogiske aktiviteter, der med reformen flyttes til skoletiden. Det viser en analyse foretaget af BUPL.
Kommunerne budgetterer i 2013 med en forældrebetaling til fritidstilbud til skolebørn på 2,4 milliarder kroner, og BUPL skønner, at mellem 20 og 30 procent af den pædagogiske opgave, der i dag ligger efter skoletid, med reformen overføres til obligatorisk skoletid. Det betyder en reduktion af forældre­betalingen på mellem 480 og 720 millioner kroner.
Formand for BUPL Henning Pedersen er bekymret:
»Kommunerne kommer til at mangle en indtægtskilde, og det er rigtig mange penge, vi snakker om. De penge, som kommunerne ikke længere får i form af forældrebetaling, skal findes et andet sted i kommunekassen. Hvis kommunerne mister en masse penge i forældrebetaling, frygter vi, at kommunerne ikke har råd til at flytte pædagogerne fra SFO’en til skolen,« siger han.
Derfor er det BUPL’s krav til regeringen, at kommunerne kompenseres for den manglende forældrebetaling.
Regeringen har tidligere meldt ud, at kommunerne ikke bør hente den tabte forældre­betaling ved at gøre den rest­rende SFO-tid relativt dyrere. Det kan blive et problem for kommunerne, når de skal have SFO'ernes økonomi til at hænge sammen. I dag finansierer forældrebetalingen nemlig en stor del af det pædagogiske arbejde. Hvad løsningen bliver, vides ikke. På trods af forespørgsler fra Folketingets partier, har regeringen ikke svaret på, om den vil kompensere kommunerne for den manglende forældrebetaling. 
BUPL skønner, at uden kompensation vil kommunerne få svært ved at opretholde en pædagogisk kvalitet i for eksempel skoletidens aktivitetstimer, som svarer til  den kvalitet, der i dag findes i SFO’er, fritidshjem og klubber.
»SFO’en er delvist forældrebetalt, det er skolen ikke. Derfor er en pædagog i skolen dyrere for kommunen end en pædagog i SFO’en. Det er godt, at regeringen vil have flere pædagoger i skolen, men det koster. Ellers får børnene ikke et ordentligt pædagogisk tilbud i løbet af en lang skoledag,« siger Henning Pedersen.