Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 06
TEMA. INKLUSION: Vi kan gøre inklusion i skolen nemmere

Da børnene sivede fra Specialcenter Sigrid Undset, fik de ansatte en god idé. Nu deler de deres viden med lærerne i skolerne, og det er en stor succes.
Af: Marie Bille & Anne Anthon Andersen
Når der skal skabes ro og gode rammer for indlæring i en folkeskoleklasse, kan de specialpædagogiske værktøjer og erfaringer gøre stor gavn.
Det er erfaringen fra Kalundborg, hvor to lærere fra specialinstitutionen Sigrid Undset siden sommerferien sidste år har været tilknyttet hver deres folkeskole. Planen er, at institutionens pædagoger også skal dele deres viden med folkeskolerne.
»De er typisk ude i klasser, hvor der er brug for at finde en løsning på, hvordan der skabes ro i klassen og have nogle særlige øjne på to-tre elever, der har vanskeligheder af en eller anden årsag,« fortæller skoleleder Vagn Engell fra Sigrid Undset, som huser både en skole og en SFO fra 0. til 10. klasse.
Da kommunen for alvor satte inklusion på dagsordenen i skolen, fik Sigrid Undset færre børn. De bliver i stedet langt oftere indskrevet i den almindelige folkeskole.
»Vi tænkte: Hvad sker der med vores børn, og hvad er det for en udvikling? Kan vi understøtte dem der, hvor de skal hen? Vi kom så på den idé at udvikle et samarbejde med folkeskolen,« fortæller Vagn Engell.
Institutionen kontaktede Pædagogisk Udviklingscenter i Kalundborg Kommune, og her blev idéen godt modtaget.
Når medarbejderne fra Sigrid Undset kommer ind i folkeskoleklassen, er det ikke for at fortælle lærerne, hvordan de skal gøre, men for at deltage og se nye muligheder på baggrund af deres erfaring.
»De er i øjenhøjde med kollegaerne ude på skolen. Det handler om, at vi har en fælles opgave. At man diskuterer sig frem som i et normalt teamarbejde. Og det har været vanvittigt vigtigt,« siger Vagn Engell.
Han mener, at det er en fordel med de lange forløb i forhold til at få en konsulent eller et kursus ude på skolerne.
»Hurtigt ind og ud er jo fint nok i forhold til at få gode idéer og input, men idéen med det her er, at vi sammen kan løfte opgaven og forpligter hinanden,« siger han.

Sådan lykkes samarbejdet
Leder af Sigrid Undset, Vagn Engell, fortæller, hvad forudsætningerne er for, at et samarbejde mellem en specialinstitution og en skole/et dagtilbud kan lykkes.

• Medarbejderne fra skole, dagtilbud eller SFO skal aktivt ønske at få en ekstra kollega i teamet i en periode. De skal være indstillet på at diskutere egen praksis.
• Inden forløbet skal der være en grundig forventningsafstemning mellem teamet og medarbejderen fra specialinstitutionen.
• Der skal være den fornødne tid til fælles refleksion over dagen.
• Der skal være tydelig ledelsesmæssig opbakning fra begge institutioners side.