Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 07
I job igen med SARA
Et nyudviklet kursus- og praktikforløb skal give ledige pædagoger i Vejle Amt bedre chancer for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Enten som pædagog eller i et helt andet fag.
Af: Peter Bøgsted
En gang institution - altid institution. Behøver det nødvendigvis at være sådan? Måske er tiden inde til at bruge pædagoguddannelsen i en anden sammenhæng. Måske til helt at skifte spor og give sig i kast med noget andet.
Den slags overvejelser får en snes langvarigt ledige pædagoger i Vejle Amt rig lejlighed til at gøre sig, når de i næste måned starter på et nyudviklet afklarings- og kvalificeringsforløb (SARA), der skal give dem en bedre chance for at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet.
I løbet af 34 uger skal deltagerne, de fleste mellem 45 og 55 år, gennem et program, der består af en kombination af teoretisk undervisning, personlig vejledning og to praktikperioder, hvor de får mulighed for at prøve nye arbejdsområder af - også udenfor det pædagogiske felt. Målet er, at hovedparten af dem bagefter vil være i stand til at påtage sig arbejde indenfor beslægtede områder, begynde på en anden uddannelse eller skifte til et helt andet fag.
Det er BUPL og Socialpædagogernes Landsforbund (SL) i Vejle Amt og tre pædagogseminarier: CVU Jelling, Kolding Pædagogseminarium og Gedved Seminarium, der står bag projektet, som støttes af EU. I fællesskab har de søgt og fået bevilget godt 1,5 millioner kroner fra Den Europæiske Socialfond til at gennemføre SARA - Samarbejde om Arbejdsledige pædagogers Returnering til Arbejdsmarkedet.

Flere langvarigt ledige. Initiativet til projektet kommer fra BUPL i Vejle Amt, hvor a-kassen i lighed med socialpædagogernes a-kasse har konstateret en stigning i antallet af ledige medlemmer, der har svært ved at komme i job efter længere ledighedsperioder. Og som derfor risikerer at falde helt ud af arbejdsmarkedet.
»Indtil for nyligt har det især drejet sig om kvindelige pædagoger over 45 år, der har haft vanskeligt ved at komme i arbejde igen efter at være blevet ledige. Og da vi søgte penge til projektet fra EU, var det hovedsagelig den gruppe, vi havde i tankerne. Men på det seneste er det også blevet sværere for nyuddannede at finde jobs indenfor institutionsområdet,« fortæller Hans Jørgen Grenaae, der er sagsbehandler i BUPL-A i Vejle Amt.
Og han ser ingen tegn på, at det billede umiddelbart vil ændre sig.
»Der sker ikke mere nogen udbygning af institutionsområdet i kommunerne. Tværtimod vil vi i den kommende tid se besparelserne på 2003-budgetterne slå igennem en række steder. Derfor er det vores håb, at SARA-projektet vil give nogle af deltagerne mod på at forsøge sig indenfor andre områder. Det kan for eksempel være i ældreomsorgen, psykiatriske bofællesskaber, som gademedarbejder eller arbejde med hjemløse. Eller at de vælger at starte på noget helt andet,« siger Hans Jørgen Grenaae, der fortæller, at ideen til projektet faktisk kan tilskrives et af de ledige medlemmer selv.

Brug for opgradering. Lene Vangsgaard blev uddannet som pædagog for 14 år siden. Da hun blev arbejdsløs, satte hun sig ned og gjorde sig nogle tanker om, hvad der skulle til for, at hun kunne komme i gang igen.
»Jeg kunne genkalde mig flere situationer, hvor jeg følte mig overhalet af yngre kolleger, som er uddannet senere end jeg er. Jeg fandt ud af, at jeg havde brug for at blive opgraderet, så jeg kom på omgangshøjde med de nyeste pædagogiske teorier og metoder, men også at jeg lærte noget om it og kommunikation, som nærmest er must for at kunne klare sig i dag. Jeg syntes ikke, de efteruddannelseskurser, som a-kassen kunne tilbyde, var det, jeg havde brug for. Derfor skrev jeg et kursusforløb sammen, som jeg kunne tænke mig det, og henvendte mig i a-kassen med det,« fortæller Lene Vangsgaard.
Det er et langt stykke ad vejen de tanker, Lene Vangsgaard gjorde sig, der danner udgangspunkt for SARA-projektet. Og hun ser nu frem til at være blandt dem, der starter på kurset:
»Jeg synes, det er positivt, når sådan noget lykkes. Jeg håber selv, at det kan hjælpe mig til at komme ud som pædagog igen. Men jeg synes også, det er fint, hvis nogen kan bruge det til at finde ud af, at det er noget helt andet end pædagogisk arbejde, de skal beskæftige sig med.«

It er det bærende
SARA-projektet består dels af en teoretisk del med undervisning i pædagogik, it, kommunikation, organisation og ledelse. Dels af to praktikperioder, som deltagerne kan bruge til at finde ud af i hvilken retning, deres arbejdsliv og karriere skal gå.
Informationsteknologi er den bærende idé. Kursisterne vil derfor blive undervist individuelt i tekstbehandling, internetbrug m.v., der sætter dem i stand til at bruge teknologien som værktøj i det øvrige forløb. I det omfang det er muligt, vil undervisningen tage udgangspunkt i de enkelte deltageres egne erfaringer og kompetencer, så de får mulighed for at arbejde med deres egne individuelle mål.
Kurset skal hjælpe de ledige til at afklare, om de kan bruge pædagoguddannelsen i en anden sammenhæng. Eller om de helt skal skifte spor og begynde på et andet fag. Praktikperioderne kan de derfor enten bruge indenfor det pædagogiske arbejdsfelt, i beslægtede fag eller i helt nye arbejdsområder.
I projektet indgår også en efterfølgende vurdering af, om modellen kan overføres til andre faggrupper og forbund.