Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 41
BUPL Frederiksberg; Sparerunde aflyst
Bestyrelsen havde vovet "det ene øje" og taget aktivt del i kommunens budgetproces. Det gik godt, den store sparerunde blev aflyst, og det kvitterede medlemmerne for ved at spare på talegaverne ved årets generalforsamling
Af: Vibeke Bye Jensen
Det går godt på Frederiksberg. Ved at gå aktivt ind i budgetprocessen har man i hvert fald foreløbig sat en stopper for den "grønthøstermetode", som de foregående mange år også har hærget her. Næste års budget er allerede enstemmigt vedtaget i byrådet, og den bebudede sparerunde er aflyst. BUPL har med sin plads i kommunens Hovedudvalg været med til at gennemgå alle hjørner af budgettet og deltaget på alle niveauer i effektiviseringsgrupperne med henblik på at finde cirka 16 millioner kroner. Man fandt godt 20 millioner kroner, og nu kommer der ingen nedskæringer i institutionerne på Frederiksberg. Det medvirkede til en meget stille og fredelig generalforsamling, 87 medlemmer - det er færre end sædvanligt - var mødt op.
Formand Birthe Scheel er godt klar over, at det var en chance at tage at gå med i budgetprocessen. Men hun tror, at det er vejen frem, at organisationerne er med til at kvalificere det grundlag, som politikerne skal træffe deres beslutninger på. På den måde har man forsøgt at holde fast i de umistelige værdier, som er at sætte mennesket i centrum, hvad enten det drejer sig om kvalitet i børns opvækst, livskvalitet for ældre eller omsorgen for de svageste.
"Nu gik det godt, og det er nok også derfor, at der har været mindre debat, end vi er vant til. Man kan jo altid ønske sig mere debat, men når ingen vil sige noget her, så er det jo nok, fordi de fleste er tilfredse med vores indsats. Og så er det også første gang i nyere tid, at vi ikke skal snakke om nedskæringer, som jo altid giver anledning til en masse diskussioner. Til gengæld har vi haft mange møder i løbet af året, hvor det her har været diskuteret, og alle kan jo se, at vi har meget indflydelse via MED-systemet og i Hovedudvalget," sagde hun.

En samlende formand. Det eventuelle formandsvalg i BUPL blev ganske kort berørt, da HB-medlem Lennart Troelsen gav en orientering fra hovedbestyrelsen.
"Bente Sorgenfrey efterlader et tomrum, hvis hun forlader os, hun har været den samlende faktor i en turbulent tid. Og det er vigtigt, at vi får en ny formand, der kan være lige så samlende, som Bente har været det," sagde han.
Hovedbestyrelsen kom igen på dagsordenen, da bestyrelsens forslag om, at orientering om arbejdet i HB ikke skal være en del af kommende generalforsamlinger, blev kraftigt kritiseret og herefter trukket.
"Det er ikke et kardinalpunkt for bestyrelsen at få det forslag vedtaget. Men nogle gange er vi under et stort tidspres på generalforsamlingerne, og da HB-arbejdet løbende omtales grundigt i Børn&Unge, og det ikke er et krav, at en orientering skal finde sted, mente vi, at der ikke ville ske så meget ved at tage det ud. Men I er ikke enige, og så trækker vi det bare," sagde Birthe Scheel.

Tid til børnene. På Frederiksberg lavede man sidste år en tidsundersøgelse, der adskilte sig fra andre undersøgelser ved, at den blev lavet i samarbejde med kommunen. Undersøgelsen viste, at pædagogerne på Frederiksberg bruger mere tid på børnene (70 procent mod 50 i Aalborg), end det var ventet. Nu skal der følges op på undersøgelsen, og Birthe Scheel sagde i sin mundtlige beretning, at der skal nedsættes arbejdsgrupper, som BUPL foreslår skal se på: Uddannelse og kompetenceudvikling, børn med særlige behov, ledelse, medarbejdernes inddragelse i planlægning og udbygning af aktiviteter.
"Et er tal og undersøgelser, noget andet er at få beskrevet de forhold, der betyder, at pædagoger har tid væk fra børnene," sagde Birthe
Scheel.
Senere bad bestyrelsen om medlemmernes støtte til, at der bruges 125.000 kroner til en rapport om problemerne i indskolingen på Frederiksberg. Den laves sandsynligvis i samarbejde med den lokale Danmarks Lærerforeningskreds og vil sætte fokus på de ting, der skal laves om. En grundig analyse skal se på: Undervisningsbegrebet, de få fælles kurser for lærere og pædagoger, den manglende tid til fælles planlægning, det psykiske arbejdsmiljø med fokus på det at have to arbejdspladser, lønforskelle og faglighed og følelsen af uligeværdighed.
"Vi er jo nok kommet for at blive i indskolingen, så vi må have et konkret bud på, hvad vores arbejde skal gå ud på," sagde Hanne Andersen fra bestyrelsen.
Den mest flittige på talerstolen, leder Jens Erik Jørgensen, mente også, at det kunne være godt at få fokus på overgangen mellem daginstitution og skole.
Han benyttede også et af sine mange besøg på talerstolen til at sige, at man nok ikke kom uden om at snakke om institutionssammenlægninger. Det var Birthe Scheel enig i.
"Bestyrelsen, TR-råd og lederråd mødes og lægger en slagplan. Vi er nødt til at vide, hvad vi vil, og vi er nødt til at ville noget. Vi kan ikke bare læne os tilbage og vente på kommunens udspil," sagde hun.

Kage en mangelvare. Lidt debat og næsten ingen utilfredshed med beretning og fremtidigt virke gjorde årets generalforsamling til en rimelig kortvarig affære i forhold til tidligere år. Den eneste virkelig kritiske røst kom fra Lone Bøving, der sammen med en opfordring til at få set på problemet omkring tomme pladser i nogle af kommunens daginstitutioner kom med en udtalelse, der høstede aftenens største bifald:
"Og så synes jeg, at der mangler noget kage."

Bestyrelsen:
Formand: Birthe Scheel, genvalgt. Kasserer: Bjarne Benda, ikke på valg. HB-medlem: Lennart Troelsen, genvalgt. 1. HB-suppleant: Winnie Svendsen, ikke på valg. 2. HB-suppleant: Hanne Andersen, genvalgt. Øvrige bestyrelse: Hanne Paarup Christensen og Peter Abbondio, ikke på valg.