Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 14 Børn&Unge som e-paper
Skolepædagoger udsat for slag og spark
På både almen- og specialskoleområdet er pædagoger ramt af stigende vold. Flere børn med diagnoser og for få ressourcer er blandt årsagerne.
Af: Trine Vinther Larsen
Både skole-, fritids- og specialpædagoger er blandt de pædagoger, som i stigende grad udsættes for vold på jobbet, viser ny undersøgelse fra FTF. Ifølge et særudtræk er 24 procent af pædagogerne i indskolingen og 16 procent af pædagogerne på specialskoler udsat for vold.
Almen- og specialpædagoger, som Børn&Unge har talt med, bekræfter volden og kalder den ’utilsigtede hændelser fra frustrerede børn’.
»Vi oplever langt mere vold og magtanvendelse end tidligere. Det kan være slag, spark, krads og kast med stole,« siger Jon Olufson, tillidsrepræsentant og pædagog fra Søborg Skole, en almenskole med et specialgruppetilbud.
Jon Olufson ser volden som et udslag af fejlslået inklusion, hvor skolepædagoger står med større opgaver, end de har ressourcer til at løse.
»Vi skal inkludere flere børn, og vi oplever at børns diagnoseark er blevet længere. Specialgruppen er et tilbud for børn med ADHD, men nu får vi også børn med autisme, som vi ikke er uddannede til,« siger han.
Da Gladsaxe Kommune for 10 år ville inkludere flere børn i normaltilbud, skete det samtidig med lukning af specialtilbud og en besparelse på 52 millioner kroner. Derfor beretter både almenskoler og specialtilbud nu om for få ressourcer og fejlplacerede børn.
»Børnene skulle kunne komme i praktik i almenklasserne herude, men det sker sjældent. Vi har ikke rammerne, midlerne og specialiseringen til det,« siger Jon Olufson.
På specialskolen Brøndagerskolen i Albertslund oplever tillidsrepræsentant og pædagog Jesper Wildenrath, at også børnene har sværere tilstande end tidligere.
Skolen har haft problemer med vold, men tre påbud fra Arbejdstilsynet har nu vendt udviklingen.
»Det er bare sørgeligt, at det først er der, kommunen tager hånd om det. Vold kan nok ikke helt undgås, men det må aldrig blive et vilkår,« siger han.