Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 18
OK-15. Overenskomsten er penge værd
Endnu en overenskomst skal forhandles i hus, og beregninger viser, at sådan en er penge værd. Lidt over 75.000 kroner giver det ekstra at være på en overenskomst.
Af: Steffen Hagemann
Der er mange penge at hente ved at arbejde på en overenskomst. Nu har BUPL’s overenskomstafdeling regnet på, hvor meget ekstra en overenskomst er værd for en gennemsnitlig pædagog. Mindst 76.340 kroner, viser regnestykket ovenfor.
Men de mange rettigheder er ikke kommet på en gang. De er blevet vundet gennem mange overenskomstforhandlinger, og nu står der en ny forhandling for døren. BUPL’s hovedbestyrelse har netop besluttet, hvilke krav der skal sendes videre i forhandlingssystemet:
Bedre løn, bedre psykisk arbejdsmiljø, bedre seniorordninger og bedre vilkår for småbørnsfamilier og tillidsrepræsentanter, lyder BUPL’s krav.
I første omgang skal BUPL’s krav diskuteres og afstemmes med andre organisationers krav i Forhandlingsfællesskabet, en sammenslutning af Sundhedskartellet og KTO, som BUPL er en del af. Siden skal Forhandlingsfællesskabet beslutte sig for, hvilke generelle krav man vil forhandle med arbejdsgiverne, når overenskomstforhandlingerne begynder til december.


Rettigheder med overenskomst Værdi Rettigheder u.overenskomst
Alle i kr. pr. år Alle
½ times betalt spisepause 19.470 Ingen betalt spisepause
13,98 pct. arbejdsgiverbetalt pension 47.180 Ingen arbejdsgiverbetalt pension*
0,95 pct. ekstra særlig feriegodtgørelse 3.200 Ingen ekstra feriegodtgørelse
6. ferieuge i ekstra ferie 6.490 Ingen ekstra ferie udover de 5 uger
I alt 76.340

Børnefamilier Børnefamilier
Barns 1. og 2. sygedag 2.600 Ingen barns 1. og 2. sygedag
2 omsorgsdage pr. barn pr. år 2.600 Ingen omsorgsdage
Barns hospitalsophold (5 dage inden for 1 år) Ingen omsorgsdage ved barns
6.490 hospitalsophold
Fuld løn i 34 uger i barselsperio. (mor) 64.480 Barselsdagpenge

Seniorer Seniorer
5 fridage pr. år fra det fyldte 58. år 6.490 Ingen ekstra fridage fra det fyldte 58. år

Andet Andet
Hjælp fra Tryghedspuljen ved afskedigelse Ingen hjælp fra Tryghedspuljen ved
10.000 afskedigelse
Hjælp til videreuddannelse fra Ingen hjælp til videreuddannelse fra
Kompetencefond 25.000 Kompetencefonden

Bemærkninger:
• Udgangspunktet for beregningerne er en gennemsnitsløn for en ansat efter pædagogoverenskomsten i juni måned 2014.
• Værdien på 76.340 kr. vil være højere, hvis man f.eks. har børn og gør brug af omsorgsdag, barns sygedage mv.
Kilde: BUPL’s Overenskomstafdeling