Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
BUPL’s egne forhandlinger. Pensionsbidraget stiger til 14,37%
OK-forlig sikrer pædagogerne mere i pension, men rummer også en anerkendelse af pædagogernes faglighed, mener BUPL-formand
Af: Trine Vinther Larsen
Mere til pension. Forbedringer af de studerendes løn. Varige midler til kompetencefonden. Fokus på behovet for forberedelsestid.
Der er både cool cash og blødere resultater at glæde sig over i det forlig, som BUPL og Kommunernes Landsforening (KL) indgik 21. februar, og som vedrører 50.000 pædagogers overenskomst. Forliget udmønter de 0,4 procent, som organisationerne havde, efter at Forhandlingsfællesskabet havde udfyldt sin ramme på 5,47 procent.
»Træerne vokser ikke ind i himlen, men med reallønstigning og mere i pension kan pædagoger holde skindet på næsen,« siger BUPL’s formand Elisa Bergmann
»Dertil har vi fået midler til kompetenceudvikling og en række projekter, som understøtter professionen. Det ser vi som en anerkendelse af pædagogers faglighed,« siger hun.
Lønstigningerne blev aftalt under de ’store’ forhandlinger mellem Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening (KL). Aftalen mellem BUPL og KL giver dog en lille lønstigning til praktikanterne, men alle pædagoger forhøjet deres pensionsbidrag med 0,39 procent. Det betyder, at pensionsprocenten 1. juli 2016 bliver 14,37 procent.
I aftalen ligger også en videreførelse af Kompetencefonden, som årligt kan udbetale i 15 millioner kroner til vider- og efteruddannelse.
»Der stilles hele tiden større krav til pædagoger. En sikring af kompetencefonden bidrager til, at vi får dagsordensat behovet for, at pædagoger får ny viden og kan blive professionelt tanket op,« siger Elisa Bergmann.
Under forhandlingerne har BUPL kæmpet for pædagogernes tid til forberedelse på både småbørns- og skoleområdet. Selvom det ikke er blevet til aftaler om en pulje af timer, så kalder Elisa Bergmann det en lille sejr, at KL og BUPL i den kommende overenskomstperiode har aftalt projekter, der indeholder elementer om behovet for forberedelsestid.
»Med aftalen anerkender KL, at pædagogisk arbejde kræver forberedelse, og at planlægning, evaluering og udvikling er vigtige elementer i at fremme udviklingen af det pædagogiske arbejde,« siger Elisa Bergmann.

26. februar forhandler BUPL og KL lederoverenskomsten. 6. marts sendes resultatet til urafstemning blandt medlemmerne. 9. april offentliggøres resultatet.

Følg med og læs mere på bupl.dk