Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 16
BUPL MENER: Pædagoger er en gevinst for skolen
"Pædagoger er ikke konkurrenter til lærerne. Vi er ikke ude på at tage lærernes job. Men vi supplerer med en anden faglighed.
Af: Af Allan Baumann Medlem af forretningsudvalget
Den danske folkeskole er stærkt udfordret i disse år. Presset kommer fra mange forskellige sider og har vidt forskellig form: Konkurrenterne i den globaliserede verden kan indimellem præstere imponerende resultater på karakterskalaen. En stor gruppe unge går ud af skolen uden at have lært at læse og skrive på et acceptabelt niveau. Andre trives bare ikke. Forældrene stiller krav om, at skolen skal løse alverdens problemer. Det samme gør samfundet: Skolen skal levere demokratisk indstillede, dygtige og engagerede unge, som har lyst og evner til at begive sig videre ud i uddannelsesjunglen. Og børn og unge med særlige behov skal inkluderes.
Det lyder som en umulig opgave. Men det er det ikke på alle para­metre. For de mange pædagoger, som arbejder i skolen nu eller i fremtiden, er en oplagt del af løsningen. Det er de blandt andet, fordi lærere, skoleledere og forvaltningschefer har set, at pædagogernes kompetencer er en stor ressource, som kan medvirke til at udvikle fremtidens danske folkeskole.
Lad mig slå det fast med syvtommersøm: Pædagoger er ikke konkurrenter til lærerne. Vi er ikke ude på at tage lærernes job. Men vi supplerer med en anden faglighed, en pædagogisk tilgang og erfaringer, som tilsammen især hjælper med at løse den kæmpestore opgave, det er at inkludere børn og unge, som skolen ellers kan have svært ved at rumme. Pædagoger har via deres uddannelse et særligt blik for børn og unge, der mistrives, og det blik kan i meget høj grad gavne hele skolen og samfundet.
Det pædagogiske trivselsblik er også værdifuldt for ganske almindelige børn. Uanset om børnene er for stille eller for larmende, kan pædagoger både se og hjælpe dem ud af de onde cirkler, som kan gøre deres skoleliv så surt. Det skal naturligvis altid ske i samarbejde med lærerne, og derfor er pointen også, at det er i samarbejdet, i alliancen mellem pædagog og lærer, at den gode udvikling af skolen sker. Det gælder både ude i det enkelte klasseværelse og på organisationsplan.
Allerede i dag har masser af pædagoger job i skolen. De arbejder loyalt sammen med lærerne om det fælles mål: At sende helstøbte unge videre i livet med en positiv oplevelse af det at lære. Pædagoger i skolen er altså allerede en realitet. Netop derfor skal pædagogernes opgave også skrives ind i folkeskoleloven.
Jeg ser frem til børne- og undervisningsministerens oplæg til folkeskolereform i næste måned. Og jeg forventer, at det både indeholder en lovgivningsmæssig anerkendelse af pædagogerne og en plan for en ny nordisk skole, hvor pædagogerne spiller en central rolle.
Et tæt samarbejde i skolen mellem lærere og pædagoger er en ren vindersag for alle. Men først og fremmest for de unge, som får en langt bedre start på livet efter skolen.