Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 14
Ny strategi for at skaffe flere pædagoger
BUPL bakker op om ny strategi og opfordrer regeringen til at afsætte midler til området.
Af: Gitte Rebsdorf
Mens arbejdsløsheden stiger i Danmark, så er der mangel på personale inden for en lang række velfærdsområder. Derfor er Komunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) gået sammen om en strategi, der skal skaffe flere pædagoger, sygeplejersker og lærere.
Parterne har lanceret 53 konkrete forslag, som skal afhjælpe manglen på arbejdskraft inden for velfærdsområdet. Forslagene handler blandt andet om at skaffe flere mænd og flere med indvandrerbaggrund til fagene. Kendskabet til velfærdsuddannelserne skal øges. Det skal blandt andet ske ved at oprette nye fag og studieretninger inden for gymnasieuddannelserne. Disse nye fag skal målrettes velfærdsuddannelserne. Og så skal kvaliteten i uddannelserne højnes gennem en målrettet udviklingsindsats.
Allan Baumann, medlem af forretningsudvalget (BUPL), bakker op om strategien. Men han slår samtidig fast, at det er nødvendigt at sætte handling bag ordene, så de også kan blive udmøntet i praksis.
"Vi er enige i de konkrete forslag, men det nytter ikke, at man samtidig udsulter området. Vi har brug for, at regeringen prioriterer området og afsætter varige midler til området," siger Allan Baumann, der er ansvarlig for uddannelse og forskning i BUPL.

Undervisningsminister Bertel Haarder er da også parat til at se på, hvordan det er muligt at forbedre professionshøjskolernes økonomi.
"Jeg tror, at alle politikere, der er til stede her, deler min opfattelse af, at professionshøjskolerne skal have flere penge. Jeg synes godt, man kan argumenere for flere midler til udvikling af professionshøjskolerne," sagde Bertel Haarder ifølge FTF's nyhedsbrev Resonans, da forslagene blev lanceret på en konference for 14 dage siden.
Et andet forslag i den nye strategi handler om at styrke teori og praksis i uddannelserne. Det skal ske ved, at undervisningen i højere grad tager afsæt i virkelighedsnære forhold og ved at professionalisere vejledningen under praktikken.
"Det er vigtigt at styrke forholdet mellem praktik og undervisning på uddannelserne. Vi ved, at de unge, som søger disse uddannelser netop gør det, fordi uddanelserne er en en kombination af teori og praksis," siger Allan Baumann.
Der mangler cirka 15.000 pædagoger i Danmark.