Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 11
Vild med fryns
Pædagogerne vil også gerne have frynsegoder, viser en ny BUPL-undersøgelse. I en nordjysk børnehave har medarbejderne fået penge til golf, motion og diætist. Det er fagforeningen ikke glad for.
Af: Steffen Hagemann
3000 kroner til golf, linedance eller en ny cykel. Det er, hvad de ansatte i børnehaven Tumlehøj i Suldrup har fået det seneste år som personalegoder.
Ifølge Lene Laursen, leder af børnehaven Tumlehøj, udspringer ideen af institutionens arbejde med at være en attraktiv arbejdsplads.
"Hvis alle skal kunne bidrage til den gode stemning og det positive arbejdsmiljø, kræver det, at man har det godt og har overskud," siger Lene Laursen om beslutningen om, at hver medarbejder kan få refunderet regninger for 3000 kroner.
"Det står dem fuldstændig frit for, hvad de vil bruge pengene til. Hvis de mener, at chokolade og rødvin er det, der gør dem glade, så er det det, de køber. Det er der nu ingen, der har gjort, men jeg står ikke som dommer og bestemmer, hvad pengene skal bruges til," siger Lene Laursen.
Tumlehøj har 10 medarbejdere, der hver kan bruge 3000 kroner. De har indtil nu brugt penge på en ny cykel, et års kontingent til golfbanen, kontingent til linedance plus tøj og sko til samme, en individuel aftale med en diætist og årskort til motionscenter.
Nogle har ikke brugt det fulde beløb endnu, og nogle har endnu ikke bestemt sig for, hvad pengene skal gå til, fortæller Lene Laursen.
Og medarbejderne er godt tilfredse med aftalen.

Flertal siger ja til fryns. Dermed adskiller medarbejderne i Tumlehøj sig ikke fra resten af pædagogerne. Seks ud af ti pædagoger vil nemlig sige ja tak, hvis arbejdsgiveren tilbyder personalegoder som en del af lønnen. Kun hver fjerde pædagog ville sige nej, hvis de fik tilbudt et personalegode af den type, hvor udgiften til godet trækkes fra lønnen inden skat.
Skulle personalegodet være en delvist skattefinansieret sundhedsfremmeordning, stiger interessen endda yderligere. Så vil 70 procent være interesseret.
Det viser en ny undersøgelse blandt 561 medlemmer fra BUPL's medlemspanel, udført af BUPL's politisk/økonomiske team. Undersøgelsen viser også, at pædagoger under 49 år er mere positive over for personalegoder end gruppen fra 50 år og opefter.
Medlemmerne synes dog, at kun lokale lønmidler skal gå til personalegoder. Skal centralt aftalte lønkroner kunne bruges, falder interessen til 45 procent af medlemmerne. Og en tredjedel er direkte imod at bruge centrale lønmidler til personalegoder.

Nej til sundhedsforsikringer. Henning Pedersen, formand for BUPL, er principielt modstander af frynsegoderne.
"Jeg så helst, at der ikke var den mulighed. Det er et skråplan at komme ud på, at man selv skal betale for sådan nogle goder. Jeg har ikke noget imod, at kommunerne stiller goderne til rådighed, men det giver en ulighed, at man selv skal betale," siger Henning Pedersen.
Men når andre kommunalt ansatte får del i personalegoderne, så skal BUPL's medlemmer ikke snydes, mener han og understreger, at BUPL allerede har indgået mange aftaler om personalegoder rundt om i kommunerne.
BUPL's hovedbestyrelse vedtager i maj en politik for personalegoder. Men allerede nu ligger det klart, at det skal være penge afsat til lokalløn, der skal bruges til personalegoder. Og BUPL vil ikke lave aftaler om sundhedsforsikringer. Det underminerer det offentlige sundhedsvæsen at give mulighed for, at man med delvis skattefinansiering kan springe uden om køen og få behandling på et privat hospital, mener Henning Pedersen.
Er det BUPL's opgave at støtte det offentlige sundhedsvæsen?
"Ja. Det er så væsenligt et fælles velfærdsgode. Vi skal sikre, at der er et godt velfungerende sundhedsvæsen, som kan give behandlinger til alle."

Utilfredse BUPL. Halvdelen af udgifterne til medarbejdernes personalegoder i børnehaven Tumlehøj er fundet på institutionens eget budget. Det er muligt, fordi institutionen er kontraktstyret, fortæller Lene Laursen. Den anden halvdel er finansieret af lokale lønmidler.
"Det ved jeg godt, at BUPL ikke er så tilfreds med," siger Lene Laursen.
Nej, Inge Hansen, formand BUPL Nordjylland, er ikke glad for Lene Laursens personalegoder.
"Det er lokale lønmidler, der direkte bliver brugt," siger hun og påpeger, at medarbejderne skal bruge pengene til sundhedsfremmende og trivselsskabende ting.
"Principielt kan vi ikke være med til det. Løn er noget, vi hver især har frihed til at forvalte. Som organisation kan vi ikke gå ind for, at din løn på forhånd er båndlagt til kun at kunne bruges til noget helt bestemt," siger hun.
Inge Hansen har ikke noget i mod, at kommunerne tilbyder medarbejdere skattebegunstiget medlemskab af svømmehal, motionscenter eller andet.
"Det er noget, som du tilkøber, efter at du har fået din løn i hånden. I Tumlehøj får du kun lønnen i hånden, hvis du køber en bestemt ydelse," siger hun.
Hanne Bloch Ingvardsen, faglig sekretær i BUPL Nordjylland, har forhandlet om skattebegunstigede personalegoder med flere kommuner. Hun har sagt ja til blandt andet bredbånd, bredbåndstelefoni, mobiltelefoni, avis og tidsskrifter, ulykkesforsikringer og offentlig transport.
Men da Rebild Kommune ville lave en aftale om, at medarbejderne kunne tilkøbe sig en sundhedsforsikring, sagde hun nej.
"Hvis kommunerne vil tilbyde deres medarbejdere at tegne en sundhedsforsikring, kan de da bare gøre det. Men det skal vores medlemmer ikke bruge deres løn på," siger hun.

Gratis weekendophold til raske. I Tumlehøj udløber aftalen om personalegoder den 31. juli i år. Så har den levet i et år. Og der bliver ikke flere af den slags aftaler, siger leder Lene Laursen.
"Jeg har lovet BUPL, at vi ikke laver aftalerne mere," siger hun.
Fra august bliver den lokale løn udmøntet i funktionsløn til medarbejdere, der påtager sig ekstra funktioner i forbindelse med de pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderingerne, spår Lene Laursen.
Lene Laursen har tidligere været på kant med BUPL for sin personalepolitik. Sidste år havde hun lovet 1000 kroner i kvartalet som bonus til medarbejdere, der ikke havde været syge i de sidste tre måneder.
BUPL brød sig ikke om, at en bonus var bundet op på, at man ikke var syg.
I år har Lene Laursen så lavet en ny aftale: Alle de medarbejdere, der ikke har været syge i et år, deltager i lodtrækningen om et gratis weekendophold for hele familien.
Den aftale kan BUPL heller ikke lide:
"Det har nogle uheldige konsekvenser. For at få del i bonussen kan man være fristet til at gå på arbejde, selv om man ikke er helt rask. Får du en arbejdsskade, er du udelukket fra at få del i dine egne overenskomstmidler," siger Inge Hansen, formand for BUPL Nordjylland.
Lene Laursen er udmærket klar over, at en aftale, der belønner folk uden sygedage, ikke passer BUPL.
"Det kan godt være, der farer en lille djævel i mig. Jeg tør godt indrømme, at med den passus med weekendophold - om jeg så skulle betale det af egen lomme, - var det mest for at drille," griner hun i telefonen.
"Lidt sjov skal der da til."