Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 18
Hobby-produkter; Vælg med omhu
Det kan være svært at vælge miljørigtige tuscher og modellervoks til institutionen. Men hvis man går efter A-mærket, er man kommet langt, viser ny undersøgelse fra Grøn Information, der dog anbefaler, at man holder sig langt væk fra ovnhærdende modellervoks
Af: Rikke Viemose
Gå efter "A"-mærket, når I skal købe ind til den kreative leg på institutionen. Selv om A-mærket er hobbybranchens eget kvalitetsmærke, så er det langt bedre end EUs CE-mærkning, viser en ny undersøgelse fra det uafhængige informationscenter Grøn Information.
En lang række institutioner har de senere år henvendt sig til centret for at få at vide, hvilke hobbyprodukter der er de mest miljøvenlige. Institutionerne har store problemer med at vælge de rigtige tuscher, den bedste fingermaling eller modellervoks ud fra de mange omfattende reklamer, der kommer med posten - eller med en sælger der forsikrer, at netop hans produkter er både miljø- og børnevenlige. For hvor fastelavnssminke er omfattet af kosmetiklovgivningen og derfor skal forsynes med en indholdsdeklaration, så er hobbymaterialer undtaget fra den regel.

Skrappe krav. Grøn Information har derfor lavet en undersøgelse af de mange hobbymaterialer, og selvom ingen af dem fik den højeste miljøkarakter, så er sekretariatsleder Nis Peter Nissen fra Grøn Information godt tilfreds med resultatet:
»Vi er meget glade for resultatet af undersøgelsen. Nu har vi mulighed for at pege på nogle produkter, som institutionerne og forældrene kan bruge. De er generelt blevet meget opmærksomme på kemikalier i materialer til børn, men de er ofte på herrens mark, når de skal vælge.«
Grøn Information konkluderer, at brancheorganisationen FFFHs (Fællesrådet for formings- og hobbymaterialer) egen produktmærkning er den bedste at gå efter som forbruger. »"A"-mærket er branchens egen mærkning, og her er vi glade for at kunne konstatere, at den - modsat solcremebranchen - tager sagen alvorligt,« siger Nis Peter Nissen.
Sekretariatslederen hæfter sig ved, at et produkt skal leve op til en række skrappe krav til indholdet af tungmetaller og andre farlige stoffer, for at opnå A-mærket.
Faktisk er branchens egne kriterier meget strengere end lovgivningens krav til lege- og hobbymaterialer, hvor der ikke stilles mange krav for at opnå EUs CE-mærke.
Derudover har brancheorganisationen lagt kontrollen af A-mærket ud til et eksternt konsulentfirma, hvilket gør det mere troværdigt.

Intet grønt stempel. A-mærket kan alligevel ikke siges at være optimalt. I Grøn Informations undersøgelse var der enkelte produkter, der bar A-mærket, selvom de ikke levede op til de senest udviklede krav for det. Og A-mærkede produkter kan sagtens indeholde hormonforstyrrende eller andre uønskede stoffer. Et eksempel er de ovnhærdende modellervokstyper, der er baseret på PVC og blødgjort med phtalater, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
Om andre af de undersøgte produkter indeholder den slags stoffer, viser undersøgelsen ikke. Grøn Information fik ikke tilstrækkelige oplysninger om produkterne til at kunne vurdere det. Af samme grund har ingen af produkterne fået det "helt grønne stempel".

Grønt netværk for institutioner
Grøn Information arbejder på at danne et landsdækkende netværk for daginstitutionerne, hvor de skal kunne søge hjælp, hver gang de er i tvivl om nogle produkter. Netværket skal også sikre, at institutionerne hurtigt kan få information om den nyeste viden på området.

Grøn Informations råd:
- Køb A-mærkede produkter
- Efterspørg fuld indholdsdeklaration (Hvis I er i tvivl om indholdet, så søg hjælp hos Grøn Information, telefon: 3313 6688)
- Undgå ovnhærdende modellervoks

Resultatet af undersøgelsen og listen over de undersøgte produkter kan ses på Grøn Informations hjemmeside: http://www.greeninfo.dk (linket fungerer ikke længere).