Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 21
BUPL MENER: Nyt hold, nye mål
Vi er godt rustet til opgaven og tager løbende nogle dybe spadestik for at lytte til medlemmerne, så vi følger den rette kurs.
Af: BUPLs forretningsudvalg
Lørdag den 22. november valgte BUPL’s kongres et nyt forretningsudvalg og en ny formand til at lede organisationen de næste to år. Et valg, der både ligger fornyelse og kontinuitet i, da vi både består af genvalgte og nye ansigter i forretningsudvalget. Det er et godt miks til at sikre både den erfaring og den udvikling, som BUPL løbende har brug for. Nu, hvor holdet er sat, er vi klar til at bygge videre på de gode resultater, BUPL har skabt de senere år, og til at sætte os nye mål.
Vi vil fortsat arbejde for, at kommunerne udmønter de 500 mio. kroner, der årligt er afsat til bedre normeringer og højere kvalitet i daginstitutionerne. Det er ikke i orden, når nogle kommuner ­uddeler penge til daginstitutionerne med den ene hånd for ­dernæst at spare med den anden hånd. Det er derfor den helt rigtige vej at gå, når regeringen på næste års finanslov har øremærket 1 mia. kroner fordelt over fire år til flere pædagoger – for så ved vi, hvor pengene ender. De to puljer er vigtige for at løfte området og signalerer anerkendelse, men arbejdet for bedre normeringer er ikke slut med denne finanslov.
Indkøringen af folkeskolereformen er også et sted, vi vil bruge mange kræfter på. Med reformen er pædagogerne for alvor rykket ind i klasseværelserne, og vi kan konstatere, at beskæftigelsen for pædagogerne er intakt. Mange steder går det godt med de nye opgaver, men samtidig er der også mange, der ikke har indflydelse på deres arbejdsopgaver og på planlægningen af den undervisning, de er en del af. Samtidig er fritidspædagogikken udfordret af den lange skoledag, og tilbuddene bliver udtyndet på både personale, tid og pædagogisk indhold. Det er et stort problem, som vi vil arbejde målrettet for at rette op på.
På opgavelisten står også et intenst arbejde med nogle af de udfordringer, som vi ved, mange pædagoger kæmper med i deres arbejdsliv. På kongressen udvalgte de delegerede tre hovedudfordringer, som vi især skal arbejde med i den kommende tid.
Den første er psykisk arbejdsmiljø og sygefravær. Ikke overraskende, for pædagoger ligger i top, når det kommer til et belastet psykisk arbejdsmiljø, og det giver sig ofte udslag i sygefraværet. Derfor skal vi have fokus på, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan blive forbedret i hver enkelt institution, og hvordan vi kan forbedre de rammer, som pædagoger arbejder under.
Det fører hen til den næste udfordring: arbejdsvilkår og løn – en velkendt og meget aktuel udfordring, i og med vi er på vej ind i et overenskomstår, hvor målet er ligeløn og bedre arbejdsforhold for pædagoger, så løn og vilkår står mål med den indsats, pædagoger yder hver eneste dag.
Overenskomstforhandlingerne er også relevante for den tredje udfordring, som består af en række nøgleord, der hænger tæt sammen: demokrati og medbestemmelse – ytringsfrihed og kritik. Det er vigtigt, at vi står vagt om vores medbestemmelse, når Kommunernes Landsforening udfordrer den og MED-systemet. Vi har brug for både formelle og uformelle fora, hvor vi kan lufte og videregive vores kritik, når vi ser, at vores arbejdsforhold og vilkårene for de børn, vi arbejder med, bliver forringet. Ytringsfriheden kommer også nogle gange til kort, når loyaliteten over for arbejdsgiveren får forrang. Nogle pædagoger føler, at de får mundkurv på, når kommunen for eksempel skærer på området, eller når arbejdsvilkårene forringes. Det kan sætte den enkelte pædagog og vores arbejde for at skabe bedre vilkår under pres.
Mange af opgaverne på tegnebrættet lige nu kulminerer med overenskomstforhandlingerne, som venter lige om hjørnet. Vi er godt rustet til opgaven og tager løbende nogle dybe spadestik for at lytte til medlemmerne, så vi følger den rette kurs.
Der er nok at tage fat på for det nye forretningsudvalg, og vi glæder os til at komme i gang med arbejdet. Sammen med jer.