Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 41
BUPL Ribe Amt; Selvsving
Der var kampvalg om formandsposten i BUPL Ribe Amt. Formand John Johannessen blev genvalgt - efter at bestyrelsen havde påpeget, at valgte man en ny formand, skulle der også findes såvel nyt fagpolitisk grundlag som en ny bestyrelse. I går i selvsving, lød kritikken af den fremgangsmåde.
Af: Steffen Hagemann
De 275 pædagoger, der var mødt op til BUPL Ribe Amts generalforsamling tirsdag den 30. september på Esbjerg Højskole, fik ikke en spændende afgørelse på kampvalget til formandsposten mellem den siddende formand for BUPL Ribe Amt, John Johannessen, og kandidaten Kim Jørgensen.
For John Johannessen fik hurtigt lagt en dæmper på diskussionen om, hvorvidt man skulle have en ny formand for fagforeningen. Allerede under den mundtlige beretning advarede han de fremmødte:
"Jeg skal på bestyrelsens vegne understrege, at bestyrelsen betragter beretningsvedtagelsen og det efterfølgende valg til BUPL's ledende poster som et samlet hele. Skal ledelsen udskiftes, må dette ske på et nyt fagpolitisk grundlag eller ved at forkaste det grundlag, som den nuværende bestyrelse har arbejdet på," sagde John
Johannessen.
"Vælger vi en ny ledelse, vælger vi også en ny bestyrelse på baggrund af et nyt fagpolitisk grundlag," sagde John Johannessen på bestyrelsens vegne.
Han forsvarede bestyrelsens holdning med, at den nye kandidat, Kim Jørgensen fra Vejen, ikke havde meldt sit kandidatur på grund af et personspørgsmål.
"Det er en generel og noget diffus kritik af BUPL's samlede virke. Måske lidt for store ord på et lidt for lille grundlag," konkluderede formanden.

Selvsving. Men den udmelding faldt ikke i god jord i salen. Inger Jensen gik på talerstolen med et par barske ord til bestyrelsen:
"I er gået helt i selvsving i bestyrelsen. Det er lige voldsomt nok, at I melder ud på den måde. Det lukker for demokratiet, og det er uanstændigt," tordnede Inger Jensen.
"Har jeg lyst til at stille op til hovedbestyrelsen, så håber jeg ikke, at hele bestyrelsen vil trække sig. Det er for meget," fastslog hun og høstede aftenens største bifald.
Formandskandidat Kim Jørgensen var heller ikke tilfreds med den siddende bestyrelses udmelding:
"I prøver at bremse demokratiet. Man kan stille op til de poster, man vil. Det behøver ikke at være, fordi man er uenig i politikken, det kan også være stilen, man vil have ændret," sagde Kim Jørgensen, der understregede, at han gik varmt ind for det fremtidige virke, som generalforsamlingen i øvrigt vedtog enstemmigt.

Sikker sejr. Ved afstemningen var der ingen tvivl. Af 255 afgivne stemmer faldt de 207 på John Johannesen. Otte var blanke og Kim Jørgensen fik 40 stemmer.
"20 procent er ikke så ringe igen," konstaterede Kim Jørgensen fra talerstolen og tog imod opfordringen om at stille op til bestyrelsen.
"Selvfølgelig stiller jeg op til bestyrelsen. I slipper ikke for mig," fastslog han.
John Johannessen, der har været formand for BUPL Ribe Amt siden 1987, kunne glæde sig over endnu to år på posten. Men han glædede sig også over, at den måde kampvalget var blevet afviklet på.
"Tak for en sober proces til jer alle - især til Kim," sagde John Johannessen.
Den tak kunne Kim Jørgensen ikke gengælde:
"John siger, jeg var sober. Det synes jeg ikke, de var," sagde Kim Jørgensen til Børn&Unge, da nederlaget var en realitet.
"Der bliver lagt låg på diskussionen fra starten. Det var lousy at sige, at bestyrelsen går af. Så tør man ikke leve demokratiet," sagde Kim Jørgensen, der kom ind i bestyrelsen uden problemer. Der var nemlig ikke nok, der stillede op, til at alle pladser i bestyrelsen blev besat.

Bestyrelsen:
Formand: John Johannesen, genvalgt. Næstformand: Gerda Nielsen, ikke på valg. Kasserer: Charlotte Vallø Nielsen, ikke på valg. HB-medlemmer: Lars Schøning, ikke på valg. 1. suppleant til HB: Kirsten Kikholm Hansen, genvalgt. 2. suppleant til HB: Gerda Nielsen, ikke på valg. Den øvrige bestyrelse: Nyvalgt: Kim Jørgensen, Toke K. Madsen, Jan Roland. Genvalgt: Gitte Howlett, Claus-Peter Aanum, Mona Lewandowska, Rene Damkjær Schmidt.