Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 20
TEMA: PÆDAGOGERS UDFORDRINGER. Kommunernes Landsforening. Ingen hjælp at hente her
Steen Christiansen, næstformand i KL’s Løn- og Personaleudvalg, vil hverken give minimumsnormeringer eller forberedelsestid.
Af: Marie Bille
1. Pædagogerne efterlyser minimumsnormeringer. Skal de have det?
»Nej, for behovene og forudsætningerne er forskellige fra kommune til kommune. I Varde har man måske brug for en ekstra pædagog, mens man i Ishøj kan have mere brug for en socialrådgiver, og i Favrskov er det måske de fysiske forhold, der trænger til forbedringer. Det er de lokale politikere de nærmeste til at vide og beslutte, ikke politikerne på Christiansborg. Hjælp smurt ud som symbolpolitik med en bred palette gavner ingen.«

2. Pædagogerne ønsker forberedelsestid ligesom lærere. Er det en god idé?
»Når lederen tilrettelægger det pædagogiske arbejde, kan lederen i dialog med pædagogen tage højde for den enkelte pædagogs kompetencer i forhold til de konkrete opgaver. De nuværende arbejdstidsregler giver mulighed for at tilrettelægge de pædagogiske aktiviteter, så tiden bliver brugt bedst muligt, og jeg mener derfor ikke, at man skal snakke om forberedelsestid for pædagogerne.«

3. Pædagogerne savner ro til at koncentrere sig om kerneopgaven og tid til nærvær. Vil kommunerne give pædagogerne bedre muligheder for at gøre det, de er bedst til?
»Vi oplever, at kommunerne løbende har fokus på mængden af papirarbejde og indberetningskrav og arbejder med forskellige indsatser for at lette det administrative arbejde for pædagogerne. Det er et spørgsmål om ledelse både centralt og decentralt, og alle bør også derfor løbende vurdere, om deres egne dokumentationskrav er relevante, og om udbyttet står mål med indsatsen.«