Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 26
Børn søges
For at slippe for at fyre medarbejdere er en børnehave i Holstebro begyndt at annoncere efter børn. De første interesserede forældre har henvendt sig
Af: Mikkel Kamp
Børnehaven Holberghaven i Holstebro mangler børn. Derfor har institutionen brugt 6.000 kroner på radiospots og annoncer i den lokale ugeavis.
I ugeavisen toner annoncen frem med overskriften: "Børnehaven i Holberghaven har et godt tilbud til dig!"
Og nede i teksten står der, at børnehaven adskiller sig fra andre institutioner ved for eksempel at have længere åbent. Baggrunden for det usædvanlige initiativ er, at der i Holstebro indre by er flere institutionspladser end børn.
"Vi ville prøve noget nyt. Pladsanvisningen anviser jo kun til de institutioner, som forældrene har ønsket. Den metode er fin, hvis der er børn nok, men det er der ikke her i indre by. Vi gør det, fordi vi har nogle ledige pladser. Dem vil vi gerne tilbyde til forældre, der måske ikke lige var opmærksomme på, at vi eksisterer, eller hvad vi kan tilbyde, siger Jens Peter Kjeldsen, leder af Holberghaven, der er en aldersintegreret institution fra tre til ni år.
De ledige pladser skal fyldes op, ellers er der risiko for, at institutionen ikke kan beholde alle sine 16 medarbejdere.
"Vi vil gerne fastholde en stabil arbejdskraft i institutionen. Vi har lønsumsstyring, hvor vi får penge efter, hvor mange børn der er i institutionen. Hvis der ikke er nok børn, kan vi blive nødt til at fyre nogle af vores dygtige pædagoger. Det vil vi ikke," siger lederen.

Institutioner konkurrerer. Jens Peter Kjeldsen har lige været til et møde med de fleste andre ledere i Holstebros institutioner. De institutioner, som Holberghaven konkurrerer om børnene med.
"De andre ledere synes, det er et fremragende initiativ. Der er kun en enkelt, der mener, at vi ikke skal fungere på markedskræfternes præmisser," siger Jens Peter Kjeldsen, der mener, at det er for sent. Byens institutioner forsøger allerede at promovere sig selv.
"Vi kommunikerer jo i forvejen via vores hjemmeside, og mange institutioner sender jo også pressemeddelelser ud, når der sker noget særligt i institutionen, eller de har et spændende projekt, de synes skal dækkes," siger han.
Det har ikke været intentionen med annoncen at få pressedækning, men alligevel har interessen været stor. Der har været henvendelser fra både radio og tv, men Jens Peter Kjeldsen har sagt nej tak til at deltage.
Til gengæld ser det ud til, at annoncen virker.
"Vi har fået en henvendelse fra nogle tilflyttere fra Thyborøn, der vil komme og kigge på institutionen. Og det er jo netop det, vi vil have. Vi synes, forældre skal besøge vores institution, så de kan danne sig et reelt billede af, om det er et sted, de synes, deres barn skal gå," siger lederen fra Holberghaven.

Godt med konkurrence. Ole Stride (V), der er formand for Udvalget for børn og unge i Holstebro Kommune, vil ikke blande sig i, hvordan institutionerne bruger sine penge.
"Det er et fint initiativ forstået på den måde, at hvis de på den måde får gjort opmærksom på, at det er en spændende institution, og nogle forældre gerne vil have deres børn til at gå der af den grund, er det positivt. Det er godt med konkurrence mellem institutionerne, hvis det vel at mærke er kvalitet, man konkurrerer på. Det skal komme børnene til gode," siger han.
Hvis Ole Stride skulle finde en institutionsplads til sit barn, ville han sørge for at stille kritiske spørgsmål.
"Jeg ville spørge: Hvorfor har I tomme pladser? Og hvad kan I tilbyde, som gør, at jeg skulle køre mit barn ti kilometer hver vej for at komme i børnehave?" siger han.
Ole Strides eneste bekymring er, at hvis institutionerne i indre by gør for meget for at sælge sig selv, kan det resultere i, at de bliver fyldt op med børn fra andre steder i byen.
"Det vil jo være et problem for den enlige mor, der bor i indre by, og måske har en ladcykel at transportere sine børn på. Hun skal kunne få plads til sine børn i nærområdet," siger han.