Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 05
Kvindernes kampdag: Ikke bare en legeonkel
Pædagog Danny Mutanda Andersen føler sig privilegeret over at arbejde sammen med 'så mange dygtige, smukke og fascinerende kvindelige kolleger'. Han peger dog på, at en mere lige kønsfordeling gavner både den pædagogiske praksis og forældresamarbejdet.
Af: Laura Philbert
Hvad er de største forskelle mellem mandlige og kvindelige pædagoger?
»En af dem er den måde, de deler informationer på. For eksempel bliver meget relevant information om børn eller forældre formidlet ved, at mine kvindelige kolleger går og snakker lidt i gangene. Og så kan de godt glemme manden, der tumler rundt med børnene ude på legepladsen. Som mandlig pædagog skal man passe på, at man ikke bliver sat i bås som en legeonkel, der ikke laver seriøst pæda­gogisk arbejde. Jeg udfører faktisk et alvorligt arbejde, men med et kæmpe smil på.«

Hvad kan mænd lære af kvinder?
»Når man arbejder med kvinder, bør man være indstillet på at arbejde mere med sine følelsesmæssige sider. Kvinder har mod til at sætte deres følelser i spil, og de har en helt særlig evne til at tune ind på børnene og få dem til at føle sig tilpas. Det er smukt at overvære. Og det gør dem gode til at håndtere konflikter med børn eller forældre.«

Hvad kan kvinder lære af mænd?
»Kvinder kan lære at bruge deres aktive, kropslige sider mere på legepladsen – at sætte sig ned og grave, rutsje, tumle og blive beskidt sammen med børnene. Og så kunne de også lære at være mere konkrete og kortfattede i deres kommunikation.«

Hvad betyder det for børnene, at der er mange kvinder i institutionen?
»Hvis der ikke er nogen mænd i institutionen, mangler drengene en mandlig rollefigur, som de kan spejle sig i og udvikle sig med. Samtidig kan drengenes mere kropslige adfærd blive opfattet som problematisk, hvorimod den mere rolige, forhandlende og feminine facon og måde at kommunikere på bliver mere værdsat.«

Kan det være svært at komme til som den eneste mand på arbejdspladsen?
»Jeg tager mit fag meget seriøst, og jeg vejer mine ord, før jeg byder ind, og derfor lytter mine kolleger til mig. Mænd og kvinder forventer en stereotyp adfærd fra hinanden, og det er noget, jeg arbejder meget bevidst med. Mænd kommer tit med korte og kontante udmeldinger, mens kvinder sætter flere ord på.«

Vil forældrene gerne have flere mandlige pædagoger?
»Størstedelen af forældrene er fra Mellemøsten, og de er vant til, at kvinderne passer børnene. Fædrene forstår ikke, hvorfor en indvandrermand som mig er pædagog, når jeg kunne være taxachauffør eller noget andet i stedet for at spilde min tid på noget så umandigt som at tage mig af børn. Men efterhånden har forældrene fået øjnene op for, at jeg som mandlig indvandrer og pædagog har en oprigtig interesse i at støtte og beskytte deres børn, og at jeg har en stor respekt for, hvem de er.«

Synes du, det er vigtigt med flere mandlige pædagoger?
»Ja, for det kan vise både børn og forældre, at det er helt naturligt for mænd at være bløde, lyttende, omsorgsfulde og nærværende, samtidig med at de også kan have en mere hård, præsterende og sej side. Den hele mand.«

Hvordan tiltrækker man flere mænd til pædagogfaget?
»Det tror jeg man gør ved at appellere til mænds lyst til at gøre en forskel i samfundet. Altså understrege, at man som pædagog har en stor indflydelse, i kraft af at man er med til at præge mennesker i deres udvikling.«

Hvad betyder det for faget, at der er så mange kvinder?
»Jeg tror, at det er en fordel, for kvinder har en stor forandringskraft. Når de beslutter sig for noget, er der ikke meget at gøre. Jeg mener faktisk, at det er kvinder, der står bag store skelsættende forandringer i verdenshistorien, selvom det er mænd, der står på talerstolen.«

Kort om Danny Mutanda Andersen:
• Danny arbejder i Idrætsbørnehaven ved Globus1 i Brabrand i Aarhus, hvor han har været pædagog i fire år.
• Tidligere har Danny haft flere mandlige kollegaer, men i dag arbejder han sammen med 12 kvindelige pædagoger og en enkelt mandlig vikar.