Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 21
KONGRES 2014: Formandens beretning. Pædagogerne har fået indflydelse
Pædagogerne er kommet på finansloven, fordi BUPL har ændret strategien for sit påvirkningsarbejde, fremhævede Henning Pedersen i sin sidste kongresberetning.
Af: Steffen Hagemann
Det er altid godt at få at vide, at det, man gør, værdsættes af andre, fremhævede Henning Pedersen i sin sidste beretning som formand for BUPL, mens han viste et opslag, som en taknemmelig far havde lagt op på BUPL’s Facebookside, på storskærmen.
’I en tid, hvor det er bekymrende moderne at hade alle offentligt ansatte – bare for en sikkerheds skyld – vil jeg godt slå et slag for pædagogerne og indstille dem til højere løn, fortjenstmedaljer og livsvarig taknemmelighedsydelse’, havde han skrevet.
»Jeg vil påstå, at de fleste forældre har det, som faren her. De oplever, at pædagogerne knokler for at få hverdagen til at hænge sammen,« sagde Henning Pedersen.
Men det er ikke altid let at få hverdagen til at hænge sammen, når man som pædagog oplever at stå alene med ansvaret for en børnegruppe, bemærkede han.
»Når vi snakker høj kvalitet, kommer vi ikke uden om normeringerne,« understregede han.
Derfor er det også glædeligt, at forholdene i dagtilbuddene har fundet vej til to af de tre seneste finanslove, mente Henning Pedersen. I 2012 blev der givet 500 millioner kroner årligt, og i år er der blevet sat yderligere 250 millioner årligt af til bedre normeringer.
»Det er blandt andet vores fortjeneste. Vi ser nu de konkrete resultater af vores måde at tænke påvirkningsarbejde på,« sagde Henning Pedersen.
BUPL bliver ikke længere set som ’socialistiske ballademagere’, som Anders Fogh Rasmussen (V) engang udtrykte det, men derimod som seriøse samarbejdspartnere – fordi BUPL har skiftet strategi og er gået fra at være en holdningsbaseret til en vidensbaseret organisation.

Tid til planlægning. Skolereformen, der har påvirket 15.000 skolepædagogers arbejdsliv, er kommet godt i gang, mener mange pædagoger ifølge en undersøgelse fra BUPL. Men der er også mange, der ikke synes, at det går så godt, understregede Henning Pedersen.
Han fortalte om eksempler, hvor læreren måtte planlægge undervisningen alene, og pædagogen skulle overtage det planlagte.
»Så bliver man jo bare hjælpelærer. Det er ikke meningen. Så kan det være lige meget med reformen,« sagde han og understregede, at der på skolerne skal være tid til, at lærere og pædagoger kan planlægge, udvikle og evaluere i fællesskab.

Pressede medlemmer. Pædagogerne er blandt faggrupper med højest sygefravær. Det skyldes ikke kun den øgede smitterisiko i institutionerne, påpegede Henning Pedersen. »Medlemmerne er pressede,« sagde han. Desværre fører mange presset tilbage på sig selv.
»Det er vigtigt, at vi får flyttet det til at være et fælles pres,« sagde Henning Pedersen og pegede på, at BUPL vil bruge de kommende overenskomstforhandlinger til at diskutere med arbejdsgiverne, hvordan det psykiske arbejdsmiljø kan forbedres.

Det sagde de om beretningen

»Børns fritid skal tages lige så alvorligt som skolen.«
Henriette Brockdorff, formand for BUPL Hovedstaden, der ville have et løft til fritidsinstitutionerne. Hun var ikke tilfreds med skolereformen, som hun kaldte et kludetæppe, der ikke bygger på en sammenhængende viden om børns liv, udvikling og læring.

»Social velfærd er blevet for de værdigt trængende. Det er en helt anden måde at tænke velfærd på.«
Marianne Gilbert, formand for BUPL Århus, mente, at dagpengereformen har gjort op med det grundlæggende velfærdssystem. Historikere mener, at velfærden i dag ligner den, vi havde for 100 år siden, sagde hun.

»Jeg har stadig en tro på, at vi kan puste dagpengekommissionen og politikerne så hårdt i nakken, at de laver det om.«
Carin Weibull, næstformand for BUPL Århus, opfordrede til, at man lavede noget støj derude, så politikerne på Christiansborg kunne høre utilfredsheden med dagpengereformen.

»Jeg har et mål: Jeg vil gerne være verdens bedste pædagog. Og jeg vil gerne være verdens bedste fremtidige kollega for jer.«
Mia Lund, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, var ked af, at den nye uddannelse gjorde det svært for hende at nå det mål, for der var ikke tid nok til fordybelse på uddannelsen.

»Jeg kan ikke drive pædagogisk ledelse på en mavefornemmelse. Jeg bliver nødt til at inddrage de ansatte, og jeg bliver nødt til at tage udgangspunkt i forskning og viden.«
Bjarne Kofoed, bestyrelsesmedlem i BUPL Hovedstaden, til undervisningsminister Christine Antorinis (S). Hun sagde, at hun havde haft en god mavefornemmelse med skolereformen.

»Saurons øje hviler i Bruxelles«
David Nordstrøm, hovedbestyrelsesmedlem, BUPL Nordjylland, advarede om, at beslutninger truffet i EU påvirker budgetterne på den enkelte institution. Derfor skal BUPL have fokus på det internationale arbejde (Sauron er mørkets fyrste i ’Ringenes Herre’).