Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 14 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Sang giver glade børn
Deltagelse i projekt ’Sangglad’ har målrettet arbejdet med musik og sang i Børnehuset Toften i Sønderborg. Børnene får styrket deres musikglæde, sprog og fællesskab, fortæller institutionsleder Pia Jensen.
Af: Trine Vinther Larsen
Det ville vi
»I Børnehuset Toften har vi altid haft fokus på det musikalske. Der er altid blevet sunget og spillet på instrumenter. Men med vores deltagelse i det nationale projekt ’Sangglad’ ville vi målrette vores pædagogiske arbejde med sang og udvide børnenes viden om musik. For at give børnene en grundlæggende forståelse for, hvad musik er og kan, har vi blandt andet introduceret de ældste børn til noder og fortalt dem, at noder er musikkens bogstaver, og at de er vigtige for musikkens udtryk og rytme.«

Sådan gør vi
»Vi synger ved samling flere gange om ugen, og hver mandag mødes alle børnehavebørn til fælles morgensang. Vi øver sangteknik og opvarmer stemmen, før vi går videre med godmorgensang, bevægelsessange og slutter med en farvelsang. Det giver genkendelighed, og børnene elsker det. Sangene er ikke tilfældige, men tæller klassikere som Bro Bro Brille og Lille Peter Edderkop. Og når vi arbejder med fx cirkus, synger vi cirkus-sange. I anden fase af projektet er vi også ude af huset og synge på biblioteket, i naboinstitutioner samt i kirken til jul.«

Det lærer vi
»Vi var nervøse for, om det ville blive for stillesiddende for drengene, men de nyder det ligeså meget som pigerne, og børnene har da også lov til at danse og bevæge sig til musikken. Under projektet har børnene gennemgået en stor udvikling, hvor de er blevet bedre til at koncentrere sig og fokusere. Også deres sprog, motorik og fællesskab er blevet styrket. Sangglæden vækker musikglæden generelt, og med hjælp fra sponsorer har vi nu anskaffet udendørsklokker, trommer, klokkespil og rytmepinde, så sang og musik er i den grad blevet etableret hos os.«

Vores råd
• Spring ud i det. Du kan kun blive klogere
• Vær’ indstillet på også at udvikle dit eget forhold til sang og musik
• Du skal turde lede sanglege med 60 børn foran dine kollegaer
• Brug aldersinddeling – 5-årige forstår noder bedre end 3-årige


Om projektet
Projektet ’Sangglad’ er landsdækkende og giver sangen en central plads i børnenes dagligdag i de deltagende institutioner. Projektet er støttet og leveret af Nordea-fonden og Sangens Hus, og løber fra 2017-2020. I den treårige implementeringsperiode får deltagerne musikpædagogisk sparring og besøg af sangkonsulenter. Målet er, at 100 børnehaver i projektperioden bliver sangcertificerede. I Sønderborg Kommune er der allerede to certificerede sangbørnehaver, hvoraf Børnehuset Toften er den ene. Læs mere om projektet på sangglad.dk