Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 38
GENERALFORSAMLINGER 2004; BUPL Storstrøms Amt; Aldrig mere lørdag
Af: Trine Vinther Larsen
Formand Ulla Smedegaard måtte på generalforsamlingen i BUPL Storstrøms Amt den 2. oktober love forsamlingen aldrig mere at holde generalforsamling på en lørdag. Der var nemlig kun 45 medlemmer, som syntes, det var det værd at bruge deres weekend på et fagligt møde.
"Vi måtte erkende, at lørdag er en problematisk ugedag i forhold til, hvordan pædagogernes arbejdsliv er organiseret. Weekenden bliver mere og mere hellig, fordi der i forvejen er pædagogiske dage og kursusdage, som bliver lagt i weekenden," siger Ulla Smedegaard.
Hun tror ikke, at det lille fremmøde skyldes manglende interesse for de vigtige punkter på dagsordenen omkring lærerplaner, opgøret med Ny Løn, kommunesammenlægninger, fremtidens ledelsesstruktur eller aflønning af BUPL's tillidsfolk.
"Men fordi dagligdagen er så presset i institutionerne, vælger mange at prioritere familien frem for vores generalforsamling," siger hun.
I BUPL Storstrøms Amt har man siden regeringens første udspil diskuteret lærerplaner. Loven, som trådte i kraft per 1. august, fyldte derfor meget i Ulla Smedegaards beretning. Blandt andet frygter fagforeningen en skolificering af dagtilbuddene.
"Det kan se ud som om, regeringen skeler meget til andre lande i EU - for eksempel Frankrigs skolesystem. Her begynder børnene i skole som toårige, men man skal passe på med ikke bare at presse en udenlandsk model ned over hovedet på børnene i Danmark uden at reflektere over, hvordan den passer ind i vores tilbud," mener Ulla Smedegaard.
Formanden mener dog også, at fagforeningen skal passe på, det ikke bare ender i en diskussion om skolificering, for nu hvor lærerplanerne er vedtaget, må man forsøge at få det bedste ud af dem.
"Man må holde fast i, at lærerplaner kom til verden i troen på, at man kan skabe det rigtige menneske for et samfund og ikke bare for erhvervslivet," siger hun.
I forhold til afstemningen om de nye regler for valgte lønnede i BUPL kunne bestyrelsen i udgangspunktet tilslutte sig den skitserede model, men man stemte om forslaget med følgende ændringer: "Der vedtages et regelsæt, som sikrer, at såfremt en valgt lønnet ikke opnår genvalg på generalforsamlingen, foretages der ikke modregning i fratrædelsesgodtgørelsen".
"Der skal være mulighed for at sikre overgangsordninger for nuværende valgte lønnede," siger Ulla Smedegaard om den ændring i forslaget, der blev vedtaget med stemmetallene 41 for, to imod og to, som undlod at stemme, og en må så være gået!
Der var slet ikke nogen debat om forslaget, og Ulla Smedegaard er frustreret over den manglende diskussionslyst blandt de fremmødte.
"Det, jeg siger i min beretning, kan man jo læse på hjemmesiden eller i det før generalforsamlingen udsendte materiale. Men det er dialogen på mødet med medlemmerne om vores fælles mål, der er interessant," siger formanden.

Bestyrelsen: Formand Ulla Smedegaard (genvalgt), 1. HB-suppleant: Bøje Kristiansen (genvalgt), 2. HB-suppleant (genvalgt). Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Genvalgt: Gert Lorentzen, Helle Dyring Olsen. Nyvalgt: Jens Peter Ørregaard. Ikke på valg: HB-medlem Mette Gerdøe, Malene Lønquist, Rune Kirhhof, Knud Aage Ærbo, Flemming Jørgensen og Mette Laurentiuz.