Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 10
Pædagogisk træf: Fokus på børn i overgangen
Pædagoger skal være aktive i børns overgang fra børnehave til skole. For det er pædagogerne, der sætter fokus på, hvad børnene har behov for, og hvad de oplever i en periode, som rigtig mange børn finder meget svær, mener Inge Schoug Larsen.
Af: Vibeke Bye Jensen
De fleste børnehaver arrangerer måske et besøg i den børnehaveklasse og SFO, som de kommende skolebørn skal fortsætte i efter endt børnehavetid.
Men ifølge psykolog og konsulent Inge Schoug Larsen, er det ikke nok. Mange børn oplever overgangen til skolen og SFO'en som meget problematisk, og de har brug for pædagogerne, både i børnehaven og i skolen til at hjælpe sig, mens de siger farvel til mange år i den trygge børneinstitution og goddag til alt det nye og forvirrende. Børn har brug for voksne til sammen med dem at fortolke alt det nye, der sker.
Inge Schoug Larsen opfordrede i workshoppen 'Kontinuitet, overgange og autonomi' pædagogerne til at tilrettelægge overgangsforløb, hvor børnene får hjælp til at sætte ord på og bearbejde deres oplevelser, som blandt andet kan være savn, bristede forventninger, usikkerhed og manglende tryghed.
"En undersøgelse viser, at cirka 40 procent af børnene har svært ved at tilpasse sig skolen, måske fordi forberedelsen har været for utilstrækkelig. Det kan være, at børnenes forventninger er for høje til, hvad de kan lære på kort tid, eller at børnene ikke ved nok om, hvad der forlanges af dem. De kan være bange for, at de ikke kan finde ud af det. Det har også vist sig, at mobning i de nye omgivelser og tab af de venskaber, som børnene havde i børnehaven, er nogle af de tavse emner. Det er noget af det, som voksne ikke får snakket med børnene om, og derfor må de selv klare problemerne, hvilket kan gøre overgangen til skolen til en dårlig oplevelse for børnene," fortalte hun.

Børn med en historie. Sammen med konsulent i BUPL, Daniela Cecchin, har Inge Schoug Larsen skrevet bogen 'Pædagogiske forbindelser' og har derefter haft flere kommuners pædagoger på kursus i, hvordan de kan lette overgangen for børnene. Ifølge Inge Schoug Larsen handler pædagogisk kontinuitet om at skabe en historie på tværs af institutionsgrænserne.
"Børnehaverne skal rette deres virksomhed fremad mod det nye, mens skole og SFO skal rette deres virksomhed mod det, børnene kommer fra. Vi har gode erfaringer med at fortælle historier om den rejse, man har foretaget, at skrive et brev til sin gamle børnehave, at lave videofilm om den nye fritidsordning i børnehaven og at lave en udstilling om børnehaven i skolen," fortalte hun.
Ved at arbejde pædagogisk med overgangen til skole og SFO får daginstitutionspædagogerne også vist skolen, hvordan de kan sætte fokus på børnene og deres behov.
"Det handler om at fortælle historien om, hvad barnet kommer med af kompetencer, ønsker, forventninger og bekymringer og give det videre til skolen. At vise, at de her børn ikke er historieløse, men at de kan bidrage med noget, de har lært i børnehaven," sagde Inge Schoug Larsen.