Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 29
BUPL mener: Og vinderen er ... kvaliteten
Kun hvis der investeres i at skabe ordentlige vilkår i daginstitutionerne, kan pædagogerne bevare engagementet til gavn for både sig selv og de børn, vi har til opgave at give omsorg og udvikling
Af: Birgit Elgaard - formand
KL har undersøgt, hvad borgerne prioriterer højest ved fremtidens kommunale børne- og ungepolitik. Og vinderen er - ikke overraskende - kvalitet i daginstitutioner og skoler. En tredjedel af de adspurgte har veluddannet personale i daginstitutioner og skoler på en førsteplads, skarpt forfulgt af engageret personale. Først langt nede af listen finder vi den lavere forældrebetaling, der ellers turnerer rundt som det store politiske slagnummer i disse år.
KL's undersøgelse bekræfter flere undersøgelser, BUPL har fået lavet tidligere. Forældrene er optaget af kvaliteten. Mange i nutidens forældregeneration ser pædagogerne som en ressource og ekspert, når de skal have gode råd om, hvorfor Amalie ikke vil spise, eller hvorfor Jonathan ikke leger med de andre børn. Forældrene sætter pris på, at deres barns udvikling i løbet af dagen overlades til eksperter i institutionerne, og det er formentlig derfor, de nævner veluddannet personale på en ubetinget førsteplads.
Med hensyn til forældrenes andenprioritet - engageret personale - så har det gennem de sidste mange års nedskæringspolitik haft trange kår, og det ved forældrene godt. De har set det med deres egne øjne. Engagement og arbejdsglæde trives med løbende personalepleje, gode arbejdsvilkår og plads og tid til inspiration blandt andet i form af efter- og videreuddannelse. Men først og fremmest kræver det flere pædagoger, hvis engagementet skal trives, og derfor forsøger BUPL konstant at få politikerne til at tænke investering på daginstitutionsområdet, fordi en investering i flere pædagoger og dermed mere uddannet personale betaler sig på både kort og lang sigt. Her har vi heldigvis en vigtig alliancepartner i forældrene.
Lad os gøre vores til, at undersøgelsen ikke bliver lagt ned i skuffen med interessante, men umulige krav fra borgerne. Politikerne kan ikke i det lange løb ignorere forældrenes helt rimelige krav til daginstitutionsområdet. BUPL forsøger både centralt og lokalt at påvirke politikerne til at gemme nedskæringspolitikken langt væk og finde en mere langsigtet investeringstankegang frem. Kun hvis der investeres i at skabe ordentlige vilkår i daginstitutionerne, kan pædagogerne bevare engagementet til gavn for både sig selv og de børn, vi har til opgave at give omsorg og udvikling.