Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
Skolereform sender sygefravær på himmelflugt
Af: Trine Vinther Larsen
Det viser en opgørelse fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, og i en ny analyse af tallene konkluderer BUPL, at det er implementeringen af folkeskolereformen fra august 2014, der får pædagogernes sygefravær til at tage et nøk opad.
For skole- og fritidspædagoger alene steg sygefraværet nemlig fra 13,8 dagsværk i 2013 til 15,2 dagsværk i 2014, hvilket svarer til, at pædagoger på skole- og fritidsområdet havde en ekstra sygedag sammenlignet med pædagogers generelle sygefravær.
»Jeg er ikke overrasket over stigningen, for implementeringen af skolereformen har været meget diffus,« siger forretningsudvalgsmedlem i BUPL med ansvar for skoleområdet Lars Søgaard.
BUPL-analysen viser også, at sygefraværet for pædagoger i skole, SFO og klub særligt er strøget til himmels i andet halvår af 2014. I første halvår, før reformen blev indført, steg sygefraværet med 1,5 procent sammenlignet med samme periode året før. I andet halvår efter reformen var stigningen over 20 procent.