Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 49
Byg en formand
Hvad skal der til for at være en god formand for BUPL? Det er et godt spørgsmål, som man siger, og derfor har Børn&Unge bedt to eksperter besvare det.
De har også nogle utraditionelle bud på velegnede kandidater.
Af: Steffen Hagemann
På onsdag bliver der valgt en ny formand for BUPL. I skrivende stund er der to kandidater at vælge imellem: Annette Trads Hansen og Allan Baumann, begge fra BUPL's forretningsudvalg. Kun en ting er sikkert lige nu: At der bliver valgt en ny formand, og at den pågældende er et menneske af kød og blod med de muligheder og begrænsninger, der nu ligger i det.
Men denne artikel skal ikke handle om den kommende formand for BUPL. Den skal handle om, hvordan den fuldkomne, fantasifostrede formand er sat sammen.
Inden vi går i gang er det måske på plads med et par ord fra en, der om nogen ved, hvad det vil sige at være formand for en stor fagforening. Kirsten Stallknecht, der har været formand for Dansk Sygeplejeråd fra 1968-1996.
"Der ligger altså ikke nogen manual for, hvordan man er en god formand. Det er der ikke nogen, der har," fastslår Kirsten Stallknecht.

Konsulentvejen. Men der findes nogen, der er eksperter i at finde de rigtige folk til særligt udfordrende stillinger - og det må formandskabet for BUPL høre under. Headhuntere, blev de en gang kaldt. Firmaet Mercuri Urval er ifølge deres egne oplysninger "Europas førende konsulentvirksomhed inden for tiltrækning, udvælgelse og udvikling af topledere og nøglemedarbejdere."
Mercuri Urval Executive er den afdeling, der har som speciale at finde direktører til firmaer. De kan også analysere en virksomheds strategiske behov og aktuelle situation. "Her vurderes bl.a. markedssituationen, økonomien, strategien, organisationens kompetencer, ledelsesforhold og alle andre relevante faktorer, der har indflydelse på den kommende direktørs funk-
tionsvilkår," som det hedder på Mercuri Urvals hjemmeside.
Nu skal BUPL jo ikke bruge en direktør, men en formand, der skal vælges politisk, så derfor er der et lille forbehold.
"Normalt rådgiver vi på det ansatte niveau og ikke på det valgte. Så det er lidt usædvanligt for os," understreger Christian Kofoed Enevoldsen, konsulent i Mercuri Urval, der sammen med sin kollega Peter Friis har indvilget i alligevel at give et bud på, hvordan BUPL's perfekte formand kan se ud.

Politisk tæft. Det første, Peter Friis fremhæver, er det politiske talent.
"På en og samme tid skal du have en udpræget diplomatisk sans og være kommunikativt stærk. Skarp i holdningerne, men du skal også kunne favne. Du skal have politisk tæft både indadtil og udadtil. I forhold til din egen organisation er det vigtigt, at selvom man bliver valgt på nogle skarpe synspunkter, så skal man også kunne favne minoriteten, dem, der ikke har så skarpe synspunkter på enkeltsagerne," siger Peter Friis, der også lægger vægt på evnen til at være skarp i medierne.
Christian Kofoed Enevoldsen fremhæver behovet for en stærk faglig profil:
"Man skal være respekteret indenfor sit fagområde. Det er klart, når man er i en fagbevægelse, så kommer man selv fra faget, men man bliver nødt til at have nogle faglige visioner i forhold til BUPL-området og være i stand til at gå rimelig analytisk til værks i forhold til det. Man skal kunne gå ind i en faglig diskussion på et rimelig højt niveau, forstå pædagogiske problemstillinger og være meget kompetent pædagogisk."

Ren historie. Men det er også vigtigt, at man har nogle visioner for såvel pædagogfaget som BUPL, pointerer Peter Friis:
"Man skal have nogle bud på fremtiden. "Hvordan ser det ud for BUPL, på institutionerne, for den enkelte pædagog og for ledelsen, hvordan ser det liv ud om fem år? Hvad er det, jeg vil sikre, at vi når i den periode?"," nævner Peter Friis.
En del af svaret ligger i det, der på moderne management-dansk hedder corporate storytelling - eller på almindeligt dansk: Historiefortælling. I praksis vil det sige, at man udvikler nogle fælles, identitetsskabende historier om organisationens fortid, nutid og fremtid.
"Man skal være en god historiefortæller, og man skal være vedholdende i at holde liv i den historie, om det gode pædagogliv, det gode
institutionsliv," siger Peter Friis, der mener, at den gode historie kan være med til at hjælpe fagbevægelsen til at få bedre fat i de unge, som
i større og større grad vælger fagforeningerne fra.
"De unge spørger jo: "Hvorfor skal jeg som ny pædagog melde mig ind i BUPL? Hvad er det, de gør for mig?" Vi kender myten om fagbevægelsen, om pamperne og levebrødspolitikerne, der bare meler egne kager og bruger for mange penge. Det er klart, at der ligger et muligt opgør med nogle af myterne, det kan godt være, det ikke er sandt længere, men så bliver vi nødt til at fortælle en anden historie, der er i øjenhøjde med de tanker, man gør sig på blå stue," siger Peter Friis, der fremhæver den gode historiefortæller som en af de vigtigste egenskaber for en formand.

Karisma. Christian Kofoed Enevoldsen lægger også vægt på, at en kommende formand for BUPL skal have personlig karisma.
"Man skal være et naturligt centrum. Man skal udstråle, fra det øjeblik man træder ind i et rum, at man er interessant, at man har noget at komme med. Og det må ikke være distanceblænderi, for det skal også give relevans for medlemmerne, det skal være ægte nærvær."
Og vi ved alle, hvad det vil sige, selv om karisma ikke er noget, der kan måles, mener Peter Friis:
"Vi kan mærke det alle sammen. Hvis vi lukker øjnene og tænker på, hvad det er for mennesker, der siger og har sagt os noget. Hvordan kan det være, at der er nogen, også politikere, der selv på fjernsyn toner tillid og nærvær ud? Et eksempel: Anne Baastrup fra SF," siger Peter Friis.
"Pia Kjærsgaard," supplerer Christian Kofoed Enevoldsen.
"Og så er der nogen, som jeg aldrig ville købe en brugt bil af, fordi jeg hele tiden sidder med den her intuitive fornemmelse af, at "det her siger du af andre årsager end at ville mig det gode som borger"," siger Peter Friis.
Børn&Unges udsendte foreslår i den kategori beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V).
"For eksempel. Ham ville jeg nok ikke købe en brugt bil af," siger Peter Friis.
Konsulenterne fremhæver også, at det er vigtigt, at man som formand har et højt energiniveau, er arbejdsom og flittig.
"Man skal have handlekraft, også til at påse, at de visioner, man har, sker fyldest. Men at man selvfølgelig ikke bare er egenrådig, og her bliver de sociale kompetencer enormt vigtige, at man er empatisk, lyttende," siger Peter Friis.
En empatisk damptromle?
"Ikke en damptromle, men man skal være et godt lokomotiv," siger Christian Kofoed Enevoldsen.

Asger og Birthe. Mercuri Urval kan andet end fortælle, hvad man har behov for. De kan også fortælle, hvem man har behov for. Og lige så veltalende de to konsulenter har været, mens de har snakket om, hvad en formand skal kunne og være, lige så tavse og eftertænksomme bliver de, da Børn&Unge spørger, om de har et bud på en god formand for BUPL.
Christian Kofoed Enevoldsen vover et bud.
"Asger Aamund. Han har en betydelig karisma, og så har han en troværdighed i sin måde at gå til problemstillinger på. Han er jo ikke politiker, men han brænder meget godt igennem."
Asger Aamund er millionær og direktør for A.J. Aamund A/S og bestyrelsesformand for bl.a. firmaerne Neurosearch og Bavarian Nordic.
Mens Peter Friis overvejer en konkret kandidat, er Christian Kofoed Enevoldsen klar med endnu et bud:
"Birthe Rønn Hornbech (V)."
Der lyder en høj latter fra Peter Friis.
"Det er også for at provokere," erkender Christian Kofoed Enevoldsen, "men det er lidt ud fra, at jeg oplever, at BUPL har et behov for at have en meget selvstændig profil. Hun er så et eksempel på en, der godt nok er en traditionel Venstrekvinde på mange måder, men alligevel vælger sit eget standpunkt og gør det rimeligt troværdigt. Hun tager jo afstand fra nogle af de ideologiske Venstreting og siger: "Rent fornuftsmæssigt hænger det sådan og sådan sammen, og så vælger jeg at tage det standpunkt." Det giver en integritet, som jeg også føler har været
BUPL's styrke, og som man også i forhold til medlemmerne kan profilere BUPL på," siger Christian Kofoed Enevoldsen.
Hårdt presset kommer Peter Friis også med et bud:
"Jeg er rent intuitivt ved Anne Baastrup (SF), som har troværdigheden, har nærheden, har oprigtigheden, som kan det kommunikative. Og som også indeholder noget naturligt lederskab.
Men jeg synes, det er vanskeligt med de her navne," indrømmer han og understreger, at Mercuri Urval er vant til at udpege direktører, ikke politikere.