Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 34
Generalforsamlinger 2005; BUPL afdeling 1
Pædagogerne fra Gentofte, Søllerød og Lyngby vil gerne være sammen med "de røde" fra Frederiksborg, når fagforeningerne i BUPL skal slås sammen. De vil stadig gerne have nogle medarbejdere på kontoret, som har lokalkendskab
Af: Vibeke Bye Jensen
Det var strukturforandringerne i fagforeningen, der fyldte mest på BUPL Afdeling 1's generalforsamling i Virumhallen sidste torsdag. 71 medlemmer var mødt op for at sige farvel til deres gamle afdeling. Planerne er nemlig, at de skal slås sammen med det nuværende BUPL Frederiksborg Amt og døbes om til BUPL Nordsjælland. Umiddelbart har pædagogerne fra Gentofte, Søllerød og Lyngby-Tårbæk Kommuner ikke noget imod det og gav deres tilslutning. En stor del af generalforsamlingen gik med at diskutere, hvordan man kunne beholde nærheden og stadig føle, at ens fagforening er til hjælp og støtte, selv om den er blevet større, og kontoret ligger langt væk.
John Saunders, næstformand, sagde i sit oplæg til gruppedebatten, at man jo var vant til være langt fra kontorfællesskabet i Ballerup. Men at størrelsen på den nye fagforening havde givet anledning til bekymring omkring nærhed og demokrati.
"Det vil vi gerne gå dybere ind i, og vi behøver jeres hjælp til at sætte ord på," sagde han.
Christa Thestrup, FTR i Lyngby, er ikke imod de streger, der er slået på kortet.
"Men hvordan kan vi sikre, at vi kender jer, og at I stadig kender os?" spurgte hun.

Kendskab er vigtigt. Kendskab til lokale forhold, troværdighed, at medlemmerne bliver taget alvorligt og tilgængelighed. Det var nogle af medlemmernes forslag til, hvordan fagforeningen stadig kan virke nærværende, selv om den bliver større.
Bjørn Nielsen fra Gentofte mente, at den større fagforening kunne blive en styrke rent fagligt.
"Og så er de lidt mere røde i Frederiksborg Amt, og det gør ikke noget, synes jeg," sagde han.
Formand Pernille Riis blev spurgt, om man kan komme overens med folkene fra nord. Det kunne hun bekræfte og måtte sige, at hun da ikke opfattede de nye kolleger som mere røde.
"I de snakke vi allerede har haft, har vi spottet forskellene, men også opdaget at vi kan supplere hinanden godt. Faktisk er det os, der synger, "Når jeg ser et rødt flag smælde", det gør de ikke," sagde hun. o

Bestyrelsen: Formand: Pernille Riis, genvalgt. Kasserer: Christa Thestrup, genvalgt. HB-medlem: John Saunders, ikke på valg. 1. HB-suppleant: Rikke Jørgensen, ikke på valg. 2. HB-suppleant: Pernille Riis, genvalgt. Øvrige bestyrelse: Nyvalgt: Helle Torp Pedersen. Ikke på valg: Bettina Gottlieb, Mette Brix Curtis og Anders Baarts. Genvalgt: Bernfried Biron og Eva Dam. PBU-delegeret: Bent Pedersen, genvalgt.