Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 02
Løn i Esbjerg; Skindet på næsen
Langvarig strid i Esbjerg om pædagogers lønforhold endt med et resultat, som den lokale BUPL-formand kalder "til at leve med"
Af: Ivan Enoksen
Der blev nikket, men der blev ikke klappet i hænderne.
Sådan sammenfatter formanden for BUPL Ribe Amt, John Johannesen, reaktionerne på den lokale lønaftale for 800 Esbjerg-pædagoger, som faldt på plads i sidste uge.
Forud var gået adskillige forhandlingssammenbrud og en tur gennem såkaldt tvisteløsning, hvor de lokale parter havde ekstern mæglingsbistand fra Kommunernes Landsforening og BUPL's forbundskontor.
Den endelige aftale indeholder både skidt og kanel. Kanelet er, at ingen nuværende ansatte går ned løn, tværtimod er der lønstigninger til en betragtelig del af dem. Til gengæld er det skidt, at handicaptillægget på 12.900 kroner om året ikke gives til nyansatte pædagoger i specialinstitutioner eller handicapgrupper. Det "store" tillæg vil i fremtiden kun blive givet til støttepædagoger, som arbejder i korps.
I stedet får nyansatte, i lighed med alle øvrige pædagoger, et tillæg på 4500 kroner (2000 niveau) om året. Tillægget gives uafhængigt af, om der er støttekrævende børn i institutionen eller ej.
Med fremadrettet virkning betyder omlægningen af handicaptillægget, at Esbjerg Kommune sparer penge. Dog er det aftalt, at besparelsen opsamles i en pulje, som udelukkende skal bruges til en gradvis forhøjelse af tillægget på de 4500 kroner.

Svært udgangspunkt. John Johannesen siger om dealen: "Esbjerg kommune stoppede allerede i august måned 2005 for udbetaling af handicaptillæg i forbindelse med opsigelse af vores indtil da gældende forhåndsaftaler, og der var en reel risiko for, at vi for bestandigt ville miste de midler, som var knyttet til tillæggene. Med aftalen har vi sikret, at de 6 millioner kroner, det drejer sig om, forbliver inden for området. Samtidig er der tilført nye midler svarende til 1,6 millioner kroner. Jeg vil ikke påstå, at vi har med en solstrålehistorie at gøre, men jeg synes, resultatet er til at leve med. Især når man tager det vanskelige udgangspunkt i betragtning."
Med til historien hører nemlig, at der fra Esbjerg Kommune lå et udspil, som på flere andre områder ville betyde forringelser. Således var der lagt op til at fraregne den tid, skolepædagogerne tilbringer i helhedsskolen mellem klokken 8.00 og 14.00 fra det pointtal, som lederlønnen i Esbjerg fastsættes ud fra. Det er ikke sket.
Egentlige forbedringer er der også nogle af. Således gives der funktionsløn for vejledning af praktikanter, når de er i øvelsespraktik og ikke kun, når de er i lønnet praktik.
Der er desuden sket en forhøjelse af tillægget for at have bestået pædagogisk diplomuddannelse, ligesom laveste grundløn til ledere er løftet fra løntrin 33 til 38.

Ny runde. Lønstriden i Esbjerg er en af de største på BUPL-området, som er blevet klaret gennem tvisteløsningssystemet. John Johannesen siger om forløbet og erfaringerne:
"Lokalt var vi kørt fast, så det var nødvendigt med noget ekstern bistand. Og altså også, skulle det vise sig, nyttigt. Sådan er det bare ikke altid, når Kommunernes Landsforening rykker ud. Min oplevelse er, at det er i høj grad personbestemt, om det går godt eller dårligt. I dette tilfælde gik det godt, fordi KL's repræsentant leverede et positivt med- og modspil."
John Johannesen satser i øvrigt på, at der ved vilkårsforhandlingerne i forbindelse med sammenlægningen af Esbjerg, Ribe og Bramming kommuner vil vise sig en mulighed for at få rettet op på svaghederne i den aftale, som langt om længe blev indgået i Esbjerg.