Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 14
OK 2008: Sådan stemte de til mæglingsforslaget
Fredag den 11. april var BUPL's hovedbestyrelse samlet for at stemme om mæglingsforslaget.
Her kan du se hvordan de stemte.
Af: Ivan Enoksen
1. Henning Pedersen, forbundsformand: ja
2. Birgitte Conradsen, forbundsnæstformand: ja
3. Flemming Brøgger Andersen, hovedkasserer: ja
4. Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af FU: ja
5. Allan Baumann, medlem af FU: ja
6. Lis Pedersen, medlem af FU: ja
7. Tonny Andersen, medlem af FU: deltog ikke i afstemningen

8. David Nordstrøm, fællestillidsrepræsentant, BUPL Nordjylland: ja
9. Liselotte Thomsen, næstformand i BUPL Nordjylland: ja
10. Mogens Brinch Dinesen, pædagog, BUPL Midt/Vestjylland: ja
11. Jonna Uhre, faglig sekretær, BUPL Midt/Vestjylland: nej

12. Ulla Nygaard, næstformand i BUPL Århus: nej
13. Carin L. Weibull, pædagog, BUPL Århus: nej
14. Else Marie Møller, næstformand i BUPL Østjylland: ja

15. Jesper Korshøj, fællestillidsrepræsentant, BUPL Østjylland: ja
16. Lasse Porsgaard Birkelund, pædagog, BUPL Sydjylland: nej
17. Anne Marie Olesen, fællestillidsrepræsentant, BUPL Sydjylland: nej

18. Marianne Carlsen, fællestillidsrepræsentant, BUPL Fyn: ja
19. Anette Lukasiewicz, faglig sekretær, BUPL Fyn: ja
20. Erik Steppat, fællestillidsrepræsentant, BUPL Hovedstaden: nej

21. Mia Skou Jørgensen, faglig sekretær, BUPL Hovedstaden: nej
22. Randi Tielbo, faglig sekretær, BUPL Storkøbenhavn: ja
23. Dorte Djurslev Jensen, faglig sekretær, BUPL Nordsjælland: ja

24. Connie Elisabeth Madsen, faglig sekretær, BUPL Nordsjælland: ja
25. Peer Iversen, faglig sekretær, BUPL Storkøbenhavn: ja
26. Birte Johnbeck, pædagog, BUPL Bornholm: ja

27. Jette W. Jørgensen, faglig sekretær, BUPL Midtsjælland: ja
28. Kay Abrahamsen, fællestillidsrepræsentant, BUPL Midtsjælland: ja
29. Mette Gerdøe Kristensen, faglig sekretær, BUPL Sydøst: ja

30. Helle D. Olsen, pædagog, BUPL Sydøst: ja
31. Mette Aagaard Larsen, politisk kasserer, PLS: nej
32. Lars Grenaa, faglig sekretær, PLS: nej

Resultat
ja: 22
nej: 9Oplysning om hovedbestyrelsen
I debatten på www.bupl.dk har der på det seneste været indlæg, som tydede på et noget mangelfuldt kendskab til den politiske struktur og magtdelingen mellem de besluttende organer i BUPL. Her nogle fakta:

Hvem bestemmer hvad?
BUPL's øverste myndighed er kongressen, som holdes hvert andet år. Mellem kongresserne bestemmer hovedbestyrelsen (HB), som mødes hver anden måned. Hovedbestyrelsen, der er BUPL's landsledelse, udtager overenskomstkravene og beslutter, om et overenskomstforlig skal forkastes eller accepteres og sendes til urafstemning. Ansvaret for forbundets daglige drift er lagt i hænderne på forretningsudvalget (FU).

Hvem sidder i hovedbestyrelsen, og hvordan er de havnet der?
De syv medlemmer af FU er valgt på kongressen og er altid medlemmer af hovedbestyrelsen. De øvrige medlemmer - to fra hver af BUPL's 12 fagforeninger, bortset fra den bornholmske, som kun har én plads - er valgt på de lokale generalforsamlinger. Dertil kommer, at Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) har to repræsentanter. I alt har HB 32 medlemmer.

Er der nogen, som ikke kan være medlem af hovedbestyrelsen?
Ja, det kan de lokale fagforeningsformænd og kasserere ikke. Alle andre aktive medlemmer af BUPL kan vælges.

Er der en grænse for, hvor længe man kan sidde i hovedbestyrelsen?
Nej, valgperioden er to år, og man kan genvælges så mange gange det skal være. I den siddende hovedbestyrelse er højeste anciennitet 23 år.

Hvad giver det at sidde i hovedbestyrelsen?
Intet - ud over æren og indflydelsen.