Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 20
Nyt fra nettet: Sådan sparer I på børnene
Luk små børnehaver, lav fælles ledelse af daginstitutioner og hold flere lukkedage. Sådan lyder spareforslagene fra Krevi.
Af: Kåre Kildall Rysgaard
Skolefritidsordninger vil lukke, og børnene skal lege på væresteder. De små daginstitutioner vil forsvinde, og børnene vil starte tidligere i SFO'en. Og der vil komme mange flere lukkedage.
Sådan kan virkeligheden se ud, hvis byrådspolitikere køber forslagene i den store sparemanual, som Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, Krevi, har sendt til kommunerne med ordene: Værsgo at lade jer inspirere!
Sparemanualen er skabt, ved at Krevi har studeret 3500 af kommunernes egne spareforslag og kogt dem ned til 170 overskuelige idéer.
"Når kommunerne skal effektivisere, behøver de ikke at opfinde den dybe tallerken, men kan lære af hinanden. Vi har lagt forslagene frem uden at skele til, om de er kontroversielle. Det bliver op til kommunalbestyrelserne at finde ud af, hvad der er politisk gangbart," siger direktøren for Krevi, Torben Buse.
Kataloget vil blive brugt i kommunerne, forudser Lars Krarup, borgmester i Herning og næstformand for Børneudvalget i Kommunernes Landsforening.
"Byrådene vil mærke efter i de lokalpolitiske maver, hvilke idéer i spare­kataloget der er gode. Når børnetallet falder, og pengene er færre, må man overveje, hvordan man mest skånsomt og intelligent træffer beslutningerne," siger han.
Mange af spareforslagene er dog set før, og der er ikke mange flere penge at hente, mener Henning Pedersen, formand for BUPL
"Spørgsmålet er: Hvad vil man med børneområdet? Hvis man skærer personale væk, kan man naturligvis spare penge, men så får børnene heller ikke nok ud af tilbuddene," understreger han.
Henning Pedersen understreger, at han ikke er modstander af at ­effektivisere, så længe det ikke sker med bind for øjnene. Det er vigtigt at inddrage medarbejdere, ledere og erfaringer for at finde de bedste løsninger.