Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 22
'Børn kan godt lide at lege, og det lærer de meget af '
Det er verdens mest ærgerlige diskussion, når man taler om, at leg og læring er hinandens modsætninger. For børn skal både lege selv og lære i daginstitutionerne, mener psykolog Ivy Schousboe.
Af: Vibeke Bye Jensen
Skal børn bare lege frit, eller skal vi sørge for, at børn lærer noget? Det er en modsætning og en diskussion, som ærgrer udviklingspsykolog og forsker Ivy Schousboe, for der skal være plads til begge dele. Og så koster det ikke ekstra, for pædagogerne gør det allerede i stor stil, siger hun. Ivy Schousboe mener desuden, at det er spild af pædagogernes tid, at alle andre fører diskussionen på deres vegne.
"Når børn er så lang tid i daginstitution, som de er, er det meningsløst at sætte det op, som om leg og læring er alternativer til hinanden. Hvis jeg var pædagog, ville jeg da synes, at det både var ærgerligt og forkert, hvis jeg ikke måtte lade børn lege det, de gerne vil. Og på den anden side også være irriteret over ikke at kunne hjælpe børnene med at lære bogstaver og tal på den legende måde, som netop pædagoger ved noget om. Det er da kunstigt, at børn, der gerne vil lære at skrive, skal vente til de kommer i skole. Børn vil jo gerne lære noget, og det er der bestemt ingen grund til at kimse af," siger hun.

Legen er et eksperimentarium. Leg er en aktivitet, som børnene har for deres egen skyld, fordi de har lyst til det. Men man kan også være sikker på, at børn har noget, de gerne vil med legen, mener Ivy Schousboe.
"De vil for det første bare gerne lege med andre børn. Men legens store adelsmærke er, at børn kan bruge deres fantasi, og de kan udforme deres egne ideer og prøve dem af. De kan bruge legen som en slags eksperimentarium, hvor der er plads til absurde ideer og indfald og til at afprøve det mest ønskværdige i livet og det mest rædselsvækkende, og så foregår det alligevel inden for rimeligt trygge rammer. Det særlige er frirummet til udforskningen af livets mange sider, som legen tilbyder i fællesskab med andre børn," siger Ivy Schousboe.

Pædagoger må gerne lege. Pædagoger må rigtig gerne lege med børnene i daginstitutionerne, mener Ivy Schousboe. Pædagoger har en fri måde at forholde sig til børn, som mange kunne lære noget af, og de bliver hverken til børn i overstørrelse eller til selvoptagede, uansvarlige fjollehoveder af at lege med børn.
"For det første kan børn og voksne have det sjovt med hinanden, når de leger. Men pædagogerne kan også få nye idéer om, hvad de kan lave med børnene, fordi de får et førstehånds kendskab til, hvad der interesserer børnene lige nu og her. Og så kan de tilføre legen en masse ved at indføre andre genstande, materialer og ny viden," siger hun.

Lystfyldt at lære. Ivy Schousboe kan huske, at en minister engang sagde, at i daginstitutionerne gælder det om, at børn skal lære noget, men på en måde, så de ikke opdager det. Hun er meget uenig.
"Ministeren sagde, at læring skal smugles ind, hvilket viser en udtalt mangel på respekt for både leg og læring. For børn kan godt lide at lege, og det lærer de meget af. Men de kan sandelig også godt lide at lære noget konkret, faktisk er det meget lystfyldt for dem. Det kan vi jo iagttage, når et barn pavestolt har lært at skrive sit navn, og vi andre er ved at falde i svime over, at barnet har lært det," siger hun.

Ivy Schousboe er cand. psych. og har været lektor på Københavns Universitets institut for psykologi, hvor hun nu er pensioneret fra. Har forsket i børns hverdagsliv og børns leg og har blandt andet skrevet artikler i bøgerne: 'I nærheden - en antologi om børneperspektiver' og 'Liv og læring i pædagogiske kontekster'.