Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
TEMA: DIGITALISERING. Et fantastisk pædagogisk redskab
Af: Mikkel Prytz
Når Børnehaven Juliane tager på tur i Mølleparken, er der ikke kun madpakker og skiftetøj i rygsækken. Ofte har pædagogerne en eller flere iPads med. De fungerer som leksikon, kamera, notesbog og naturguide.
Siden 2012 har institutionen brugt tablets som pædagogisk redskab. Nu er de digitale hjælpemidler blevet en naturlig del af børns og voksnes hverdag, fortæller pædagogisk leder Kim Mølvang.
»Vi har en lovmæssig forpligtelse til at introducere børn til IT. Før vi fik iPads, skulle vi tage børnene med hen til en computer, hvis vi ville undersøge noget sammen med dem. Det var besværligt, og det var ærgerligt at forlade aktiviteterne,« siger han.
»Ipad’en er et fantastisk redskab, fordi vi kan blive i aktiviteten, undersøge nye ting sammen og arbejde videre med det, vi var i gang med,« fortsætter han.
Det er ikke kun, når insekter og larver skal filmes og identificeres, at iPad’en bliver brugt i Børnehaven Juliane. En dag legede børnene med rum-lego. Pædagogerne gik ind på NASA’s webside og fandt billeder af virkelighedens rumstationer. En dreng spurgte, hvordan rummet egentlig ser ud, og så gik de i gang med at finde billeder af stjerner og planeter på iPad’en.
»Her er det genialt at have en iPad. Imens børnene har socialt samvær og styrker deres finmotorik med legetøjet, kan vi bygge endnu en dimension på legen,« fortæller Kim Mølvang.
Han er slet ikke fortaler for, at børn skal sidde passivt foran digitale medier.
»Børn skal stadig lege og få røde kinder, blive snavsede og lugte af røg fra bålpladsen, lære at snitte med en kniv og være sammen i sociale sammenhænge. Vi skal styrke dem sprogligt og motorisk, og det kan vi også bruge iPad’en til. På den måde er den blevet et vigtigt pædagogisk redskab,« siger lederen.

1.
Pædagogerne bruger deres tablets som bærbare opslagsværker med indbygget digitalkamera. I børnehaven findes en projektor, sådan at film og fotos fra børnenes aktiviteter kan vises i stort format.
2.
Med en iPad er det let at identificere dyr og blade, man finder i naturen. Førhen hentede børnehaven naturbøger på biblioteket. Nu får børnene samme læring og oplevelser gennem en tablet og en internetforbindelse.
3.
En fordel ved at bruge iPads er, at børnene kan få svar på spørgsmål og nye idéer til legen, uden at pædagogen skal trække dem ud af aktiviteten og hen foran en computer.
4.
Det er børnehavens erfaring, at iPad’en kan være med til at skabe gode sociale relationer mellem børnene, også på tværs af køn og alder.
5.
Det startede med en enkelt iPad. Nu har idéen bredt sig til resten af klyngen, så der er tablets i samtlige af Dagtilbud Hasseris’ 12 institutioner.
6.
Hvordan dukker der blomster op af græsplænen om vinteren, og hvad kommer der ud af den puppe, vi har fundet i skoven? Børnehaven bruger børnenes egen nysgerrighed og iPad’en som værktøj til at sætte gang i aktiviteter.
7.
Digitale værktøjer er en stor del af børnelivet i dag, og derfor har institutionen pligt til at inddrage dem, mener de i børnehaven. Den største udfordring er, at personalet ikke har samme umiddelbare tilgang til iPads som børnene.
8.
Digitale værktøjer er en stor del af børnelivet i dag, og derfor har institutionen pligt til at inddrage dem, mener de i børnehaven. Den største udfordring er, at personalet ikke har samme umiddelbare tilgang til iPads som børnene.