Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 02
TEMA. DIGITALE INSTITUTIONER: Strøm på dokumentationen
Et intranet til daginstitutioner kan mere end at holde styr på legeaftaler, sygemeldinger og sovetider. Det kan være et værktøj til pædagogers daglige arbejde med at dokumentere og reflektere, mener ingeniør Torben Væring, udvikler af INFOBA.
Af: Mikkel Kamp
Torben Væring er ingeniør, og da hans søn startede i vuggestue for fem år siden, blev han forbløffet over omfanget af pædagogers dokumentationspligt. Det må kunne effektiviseres, tænkte ingeniør­hjernen og gik hjem og kodede de første bidder til et intranet, der skulle lette dokumentations­byrden og give pædagogerne mere tid sammen med børnene.
Det er smart, men hvad er der i det for os, spurgte de første pædagoger, som Torben Væring præsenterede for idéen, der skulle gøre det nemmere at dele digitale fotos med forældrene. Spørgsmålet resulterede i, at han besluttede at inddrage pædagoger i arbejdet med at udvikle sin idé. I dag er idéen blevet til det færdige intranet INFOBA.

Virtuel opslagstavle. På INFOBA’s virtuelle opslagstavle kan pædagogerne uploade dagens billeder, lave collager og barnets bog samt lave opslag i form af invitationer, måneds­planer, tilmeldinger med mere.
»Vi sætter strøm til det, pædagoger allerede gør,« fortæller Torben Væring om de muligheder, intranettet giver pædagogerne i forhold til at kommunikere med forældrene.
Forældrene kan tjekke opslagstavlen hjemmefra, kigge på dagens billeder sammen med deres børn og tale om, hvad de har oplevet, mens det stadig er i frisk erindring. Desuden kan forældrene via en (app)likation melde deres barn syg og give besked om legeaftaler.
Pædagog Gitte Voetmann Johansen har arbejdet med intranettet i tre år og er med til at udvikle og præge systemet sammen med andre pædagoger i en udviklingsgruppe i Norddjurs Kommune. Hendes mål er at digi­talisere alt dokumentationsarbejde i Vivild Børneby, hvor hun er afdelingsleder.
»Det er en nem og hurtig måde at dele billeder med forældrene, men det tager tid før alle forældre og ansatte er fortrolige med det. Vi kommer til at spare tid på sigt, men først når vi er hundrede procent digitale,« vurderer Gitte Voetmann Johansen.

Reklamer for jer selv. Når pædagogerne lægger et foto ind på intranettet, bliver de bedt om at tilføje navne på de børn, der er med på billedet samt kategorisere fotoet i forhold til de seks læreplanstemaer. Og det er ikke tilfældigt.
»Når jeg underviser pædagoger i at bruge systemet, driller jeg dem altid med, at de ikke er gode til at reklamere for sig selv. Har børnene leget med den farvestrålende faldskærm, siger pædagogerne: ’Vi har leget med faldskærmen’. Ikke et ord om sanser og motorik. Skriv ikke kun hvad, men også hvorfor I gjorde det,« siger Torben Væring.
På trods af at digitaliseringen af dokumentationsarbejdet i Vivild Børneby ikke umiddelbart sparer tid, oplever Gitte Voetmann Johansen, at refleksionerne er blevet mere relevante end tidligere.
»Den systematiske tilgang til dokumenta­tion ændrer vores refleksioner omkring læreplanstemaerne. Før fandt vi læreplanerne frem en gang hvert andet år, nu bruger vi dem løbende. I stedet for sporadisk og tilfældigt at slå ned på noget tager vi udgangspunkt i det grundlag, systemet giver os,« fortæller hun.
I INFOBA’s statistik henter pædagogerne oplysninger om, hvor mange billeder de har kategoriseret under hver af de seks lære­planer. De får et overblik over, hvor mange billeder de enkelte børn optræder på samt under hvilke læreplanstemaer.
»Statistikken sætter gang i refleksionerne. Kommer vi omkring alle temaer? Ser vi alle børn? Ja, vi er blevet bedre til at reflektere på kortere tid,« siger Gitte Voetmann Johansen.