Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 15
TEMA: SPROG. Dialogisk læsning er godt for sproget
Af: Vibeke Bye Jensen
MaryFonden, kronprinsesse Mary’s fond, er gået ind i kampen om at forbedre små børns sprog med projektet ’LæseLeg’. Indsatsen er baseret på dialogisk læsning, der i international forskning har vist at have en veldokumenteret effekt i forhold til at øge børns ordforråd og styrke deres kommunikative kompetencer.
Metoden har nu også vist sig at virke på danske børnehavebørn, konkluderer den forskning, som har fulgt pilotprojektet i fire måneder. Her deltog 96 tilfældigt udvalgte børn i alderen 3-6 år fordelt på seks børnehaver i tre kommuner. Halvdelen af børnene deltog i LæseLeg, den anden halvdel af børnene (kontrolgruppen) fik læst de bøger, der indgår i LæseLeg, på traditionel vis. Herudover er forskningen blandt andet baseret på 36 individuelle interview med i alt 18 pædagoger, der afprøvede LæseLeg.
Kristine Jensen de López, professor i udviklingspsykologi ved Aalborg Universitet, har været ansvarlig for følgeforskningen. Resultaterne viser, at de børn, der deltog i LæseLeg-programmet, havde udviklet signifikant bedre kommunikative færdigheder end de børn, der blot havde fået de samme bøger læst op på almindelig vis. LæseLeg-børnene havde bedre ordforråd på ukendte ord og kunne bedre selv forklare de svære ord, der indgik i LæseLeg-bøgerne. LæseLeg-børnene var desuden signifikant bedre til hurtigt og flydende at benævne nye ord end børn i kontrolgruppen.
Ud over principperne for dialogisk læsning bygger LæseLeg også på, at børnene arbejder kreativt med de ord og temaer, som er blevet præsenteret i oplæsningen. I projektet er der i samarbejde med eksperter udvalgt særligt gode børnebøger og udarbejdet et boghæfte til hver af bøgerne, hvori pædagogerne kan få inspiration til, hvordan de læser og leger historierne fra bøgerne sammen med børnene.
Kilde: MaryFonden