Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 28
Pædagoger er stolte af deres arbejde
Pædagoger er både stolte af at være pædagoger og glade for deres arbejde. Det er især samværet med børnene og det at kunne bruge deres faglighed for og med børn, som giver pædagoger arbejdsglæde, viser ny undersøgelse.
Af: Vibeke Bye Jensen
Pædagoger er glade for deres job. De er stolte af at være pædagoger, og det, som giver dem mest arbejdsglæde, er samværet med børnene eller de unge.
Det viser en undersøgelse, hvor Børn&Unge har spurgt pædagogerne i BUPL's medlemspanel om deres forhold til arbejdet. 227 pædagoger deltog i undersøgelsen.
74 procent er stolte af at være pædagog. I de kommentarer, som er fulgt med svarene, kan man læse, at der dog også er skår i glæden. Nok er pædagogerne stolte af deres fag, men de er ikke alle lige stolte over den kvalitet, som de kan levere.
"Ja, jeg er stolt, men også flov. Tænk, at de fleste pædagoger har så meget viden og faglighed, uden at det kan bruges optimalt på grund af manglende voksne i hverdagen," skriver en af pædagogerne.
"Jeg er egentlig stolt af at være pædagog, men synes ikke, at jeg når alt det, jeg gerne vil, og derfor er jeg ikke altid stolt af mig selv," skriver en anden.
Kun 23 procent af pædagogerne overvejer ofte at forlade faget. Næsten lige så mange kunne ikke drømme om det. Resten overvejer at holde op som pædagog, men det sker sjældent.

Børnene er det bedste. Arbejdsglæde er der tilsyneladende nok af. Det er især samværet med børnene og de unge, som giver pædagogerne glæde i arbejdet. Faktisk svarer alle, at det i høj eller nogen grad er børnene, som giver dem arbejdsglæde i jobbet. Næsten alle mener også, at det er muligheden for at påvirke børns og unges udvikling positivt med deres faglighed, som gør det værd at gå på arbejde hver dag.
Rigtig mange siger samtidig, at det er indflydelsen på arbejdet, og at de har det sjovt, mens de arbejder, som gør dem glade for arbejdet som pædagog.
Af andre glæder, som pædagogerne har prioriteret højt, kan nævnes: Det faglige samarbejde med kollegerne, at arbejdet er varieret, at de bliver retfærdigt behandlet, at lederen påskønner deres arbejde, og at de har indflydelse på de langsigtede pædagogiske processer.
Mange pædagoger er glade for deres nuværende job. En tredjedel er endda meget glade og næsten halvdelen er bare glade. Fire ud af ti pædagoger er så glade, at de ikke tøver med at ville anbefale deres børn at blive pædagog. Halvdelen vil anbefale en ven at søge job på deres nuværende arbejdsplads.

Vil have indflydelse. Lis Pedersen, medlem af BUPL's forretningsudvalg med ansvar for arbejdsmiljø, har også et klart billede af, at det, der betyder allermest for pædagogerne, er deres arbejde i relation til børnene.
"Det betyder næsten lige så meget, at de har indflydelse på eget arbejde. Det dræber arbejdsglæden og energien i arbejdet, hvis andre bestemmer, at pædagoger skal gøre noget, som overtrumfer deres faglighed. Et af de bedste eksempler på det er, at pædagoger skulle sprogteste alle børn, selv om de vidste, at langt de fleste ikke havde problemer med sproget. Pædagoger har stor viden om børn og børns udvikling på forskellige alderstrin. De ved, hvad der er vigtigt at udvikle, og hvornår man kan udvikle hvad. Det går ud over arbejdsglæden, hvis andre blander sig i det," siger hun.
I en tidligere undersøgelse af pædagogers arbejde og tilfredshed i arbejdet viste det sig, at pædagogerne er mest glade, hvis de selv kan være med til at styre arbejdet. Lis Pedersen var overrasket over, at autonomi var så højt prioriteret af pædagogerne.

"Det var meget markant, at ansvaret for at være med til at tilrettelægge deres eget arbejde og at have indflydelse på, hvordan arbejdet udføres, også giver arbejdsglæde," siger hun.

Pædagoger taler sig op. Det gør Lis Pedersen glad, at pædagogerne er stolte af at være pædagoger.
"Det siger mig, at det er vigtigt, at man har en faglig stolthed, og at både én selv og andre kender vigtigheden af, at man har en uddannelse, som giver én viden. Og at man også kan bruge den viden. Jeg er glad for, at udviklingen er vendt, for i en lang periode var vi alt for gode til at tale os selv ned. Nu er pædagoger begyndt at tale sig selv op i forhold til vigtigheden af det, de kan. Vi sætter ikke mere vores lys under en skæppe, men siger, hvad vi er gode til, i kraft af at vi er pædagoger. Normeringer og fysiske rammer er helt klart for dårlige, og pædagogerne er gode til at forklare, hvorfor det er vigtigt, at vilkårene forbedres. Men det er jo ikke det samme som at sige, at de ikke er stolte over det arbejde, de gør så godt, de kan, hver dag," siger hun.
Lis Pedersen forstår, hvorfor pædagogerne lægger stor vægt på, at de kan have det sjovt i arbejdet, og at det også er med til at gøre dem glade for deres job.
"Sammen med børnene kan de grine, pjatte og lave noget skørt. At kunne gøre det på sit arbejde er der ikke så mange andre, der har lejlighed til i samme omfang som pædagogerne. Så selvfølgelig er det en kilde til arbejdsglæde for pædagoger," siger hun.

Det giver mig arbejdsglæde
I undersøgelsen blandt pædagogerne har Børn&Unge opstillet 14 muligheder for at fortælle, hvad der giver pædagogerne arbejdsglæde. På listen kan man se, hvad der scorer højest, når pædagogerne skal vælge, hvad der giver dem arbejdsglæde.

Samværet med børnene/de unge (87 %)
At min faglighed påvirker børns/unges udvikling positivt (80 %)
At jeg har indflydelse på mit daglige arbejde (74 %)
Mit faglige samarbejde med kollegerne (63 %)
At mit arbejde er varieret (60 %)
At jeg har indflydelse på de langsigtede pædagogiske processer (59 %)
At jeg bliver retfærdigt behandlet (58 %)
At jeg har det sjovt (57 %)
At min leder anerkender og påskønner mit arbejde (56 %)
Mit sociale samvær med kollegerne (47 %)
At jeg føler mig tryg i mit job (46 %)
At jeg kan være kreativ i mit arbejde (42 %)
Mit samarbejde med forældrene (38 %)
At jeg har gode muligheder for efteruddannelse (35 %)