Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 06
Drabelig kamp. Læring contra trivsel og leg
Leg eller læring er blevet de synlige aktører på en kampplads, hvor stærke vinde fra udlandet blæser mere undervisningspræget læring ind i daginstitutionerne.
Af: Vibeke Bye Jensen
Siden årtusindskiftet er der foregået en kamp mellem strømninger om mere læring contra dannelse, trivsel og leg i småbørnsinstitutionerne. Syv forskere beskriver i bogen ’Kampen om daginstitutionen’, hvordan nye vilkår for dagtilbud i stigende grad skabes i internationale og nationale styringskæder fra OECD til den enkelte kommune. En af dem er Annegrethe Ahrenkiel, ph.d. og lektor på Roskilde Universitet.

Er det en kamp mellem vidensøkonomi og børns ret til et liv på deres egne betingelser?
»Det er en kamp mellem økonomiske og børnepolitiske argumenter. Og om et arbejdsmarkedsrationale, et børnepolitisk rationale eller et uddannelsespolitisk rationale skal stå bag daginstitutionerne. Selv om man fra politisk hold hører, at børn lærer for lidt, så viser de andre rationaler sig ofte i hverdagen. For eksempel lyder der ramaskrig, når vi har lukkedage, fordi forældrene ikke kan passe deres arbejde. Forældrene er stadig også meget optaget af deres børns trivsel og venskaber i dagligdagen.«

Ser man først og fremmest daginstitutionerne som en del af en livslang læring?
»Det er i høj grad blevet fremført i OECD-publikationer og efter PISA-chokket i starten af 00'erne. For at vi skal kunne klare os i den internationale konkurrence, ser vi en oprustning, der handler om at starte læringen tidligt. Vi gør så opmærksom på, at andre af daginstitutionens opgaver ikke forsvinder af den grund. Basale fysiologiske behov hos børnene skal stadig opfyldes, når børnene er så lang tid i institution.«

Hvordan påvirker kampen det pædagogiske arbejde?
»Læringsdagsordenen sætter sig mest igennem via formaliserede aktiviteter, som begrundes med læreplaner og ikke mindst i det arbejde, som kan dokumenteres. Pædagogerne kan opleve, at kampen står mellem at få lov til at gøre arbejdet på måder, som er meningsfulde for børnene, og et væld af nye og ofte evidensbaserede koncepter, som andre mener, at de skal arbejde efter.«

Hvem vinder kampen?
»Mit bud er, at vi ender i et dobbeltspor. På den ene side vil pædagoger gøre, hvad bliver bedt om i forhold til koncepter og dokumentation i mere eller mindre bøjet grad afhængig af, hvor gode de er til at bringe deres professionelle viden i spil. Nu snakker man om, at der skal være PISA-undersøgelser på daginstitutionsområdet. Hvis der så kommer krav om flere standardiserede test og målinger, bliver det endnu vanskeligere at holde sig ude af styringen.«

Om bogen
Kampen om daginstitutionen’ af John B. Krejsler, Annegrethe Ahrenkiel og Camilla Schmidt (red.). Forlaget Frydenlund, 225 sider, vejl. pris 249 kroner.

Hvem er forfatterne?
Annegrethe Ahrenkiel, ph.d., lektor på Roskilde Universitet, John Benedicto Krejsler, ph.d., lector på Aarhus Universitet, Ulf Brinkkjær, ph.d., lektor på Aarhus Universitet, Jakob Ditlev Bøje, ph.d., adjunkt på Syddansk Universitet, Steen Baagøe Nielsen, ph.d., lektor på Roskilde Universitet, Maja Plum, ph.d., adjunkt på Københavns Universitet og Camilla Schmidt, ph.d., lektor på Roskilde Universitet.