Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Kommunal top og bund. Geografi styrer andelen af pædagoger
Kommunalpolitikernes ambitioner varierer voldsomt, når det handler om andelen af pædagoger i dagtilbud. I Hørsholm bevilger man penge ud fra, at kun lidt flere end halvdelen skal være uddannede. I Sønderborg vil politikerne have 80 procent uddannede pædagoger.
Af: Mikkel Kamp
Der er stor forskel på byrådenes ambitioner om, hvor stor en del af medarbejderne i dagtilbud der skal være uddannede pædagoger. I nogle kommuner bevilger politikerne penge efter, at kun hver anden medarbejder skal have en pædagoguddannelse. I andre er det 7 ud af 10 – og enkelte har endnu højere ambitioner. Det viser en gennemgang, som BUPL har foretaget af budgettildelingerne til dagtilbud i landets kommuner.
En af de kommuner, der ligger lavt i statistikken, er Hørsholm. I 2014 besluttede byrådet at nedsætte andelen af pædagoger fra 60 til 53 procent på trods af protester fra flere sider. Nu er der imidlertid forandringer på vej, lover formand for børne- og skoleudvalget Otto B. Christiansen (C), der medgiver, at kommunens besparelser er gået ud over dagtilbuddene.
»På lang sigt kan det få konsekvenser for børnene, hvis kvaliteten i dagtilbud ikke er høj nok. Der er brug for en opgradering af området. Det vil også gøre skolerne godt senere i børnenes liv,« siger han.
Han understreger, at det kan være svært at sammenligne tal på tværs af kommunerne, fordi de bliver opgjort forskelligt. For eksempel tæller nogle kommuner lederne med i opgørelserne, mens andre ikke gør. Korrigerer man for det, ligger Hørsholm dog stadig lavt. Derfor vil kommunen fra 2019 tilføre fem millioner ekstra til daginstitutionerne. Der er dog ingen garanti for, at pengene går til uddannede pædagoger.
»Jeg tager rundt til daginstitutioner og spørger dem, hvad de vil. Har den enkelte institution brug for en sprogpædagog, skal den måske have det, mens andre har andre behov. Jeg kan ikke sige noget om, hvad det præcis kommer til at betyde for andelen af pædagoger,« siger han.

Vil have 80 procent. I Sønderborg er ambitionsniveauet højere. De nuværende bevillinger sigter mod en pædagogandel på 70 procent, men byrådet har vedtaget en helhedsplan, som betyder, at andelen af medarbejdere med en pædagoguddannelse skal sættes op til 80 procent.
»Vi har arbejdet hele 2016 på en plan for, hvordan vi kan løfte kvaliteten på børneområdet. Vi har blandt andet kigget på forskning og været ude i praksis. Alt tyder på, at uddannet personale løfter kvaliteten, så derfor vil vi have flere uddannede pædagoger i institutionerne,« siger Erik Lorenzen (Fælleslisten), der er formand for børne- og uddannelsesudvalget i kommunen.
Selvom planen skal implementeres hurtigst muligt, betyder det ikke, at medhjælpere bliver præsenteret for en fyreseddel.
»Vi har ikke en slutdato på, hvornår der skal være 80 procent pædagoger. Men hvis folk ikke har en uddannelse, eller de har en PAU, må de få noget mere uddannelse, så vi på den måde kan opgradere området. Vi skal nok nå de 80 procent på et tidspunkt,« siger Erik Lorenzen og understreger, at der bliver tilført flere ressourcer til området, så ændringen ikke går ud over den samlede normering.
Jonna Jul Gudmundsen, der er formand for BUPL Sydjylland, tøver da heller ikke med at rose Sønderborg Kommune for ambitionerne.
»I Sønderborg har de fat i den lange ende. Det er et kæmpe løft af området, de er i gang med,« siger hun.

Start i vuggestuen. BUPL anbefaler generelt, at mindst 80 procent af de ansatte er pædagoger.
»Det gør vi ud fra en betragtning om, at alt, hvad der foregår i en daginstitution, foregår i en pædagogisk kontekst. Det handler om pædagogik, når børnene hjælper med at sætte mad på bordet, eller når man taler med barnet, mens det får skiftet ble,« siger formand Elisa Bergmann.
Hun peger på, at der ikke kun er skævhed mellem kommunerne. Der er også forskel på, hvor mange uddannede pædagoger der er i de forskellige typer institutioner. Tendensen er, at jo yngre børnene er, desto færre pædagoger er der. Tal fra 2014 viser, at der dengang var 59 procent uddannede i børnehaver, mens tallet i vuggestuer var nede på 55.
»Det er afgørende for børnenes udvikling, at de allerede, fra de er helt små, møder fagligt dygtige pædagoger. Så når politikere siger, at der ikke er råd til en større pædagogandel, foreslår vi, at de begynder med vuggestuerne. Der er en tendens til at sige, at med de små handler det om omsorg og trøst. Det gør det også, men pædagogens omsorg foregår med baggrund i vores faglige viden. Vi pædagoger har altid det udgangspunkt, at ’vi vil noget’ med barnet. Vi understøtter barnets udvikling og trivsel,« siger Elisa Bergmann.