Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 29
Nye nedskæringer på børn
Halvdelen af landets kommuner regner med at skære ned på daginstitutioner, SFO'er og klubber i 2009, viser ny undersøgelse. Især 0-6 års institutionerne må holde for.
Af: Trine Vinther Larsen
Ringere normeringer. Færre støttepædagogtimer. Og lukning af klubber. De serviceforringelser kan blive resultatet, hvis kommunerne gennemfører deres planlagte budgetter for 2009. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Synovate Vilstrup har udført for BUPL.
Undersøgelsen viser, at 43 procent af kommunerne opererer med nedskæringer på dagtilbudsområdet, i SFO'er og på klubområdet. Værst står det til i vuggestuer og børnehaver, som en tredjedel af kommunerne vil bruge færre penge på.
BUPL's formand Henning Pedersen er dødtræt af nedskæringer på børneområdet.

"År efter år efter år har børneområdet holdt for. Og endnu engang ser vi, at op mod halvdelen af kommunerne forventer besparelser på børneområdet. Det går ud over normeringer og udgiften, der bruges pr. barn i institutionerne, hvilket er et direkte angreb på den daglige drift i institutionerne og en forringelse af servicen," siger Henning Pedersen.
Han mener, at kommunerne skulle have tænkt på disse konsekvenser, da de i sommer indgik økonomiaftalen.

"Tre ud af fire kommuner siger i undersøgelsen, at de vil overholde aftalen, men vi kan jo se, at prisen for at overholde den samlede serviceramme er konkrete serviceforringelser på blandt andet børneområdet," siger Henning Pedersen.
En af de kommuner, som bebuder nedskæringer på børneområdet, er Egedal Kommune, som vil spare op mod 22 millioner kroner.
Tillidsrepræsentant Hanne Jensen fra den integrerede institution Tryllefløjten i Egedal Kommune er rystet over budskabet.
"Vi har ingen steder, vi kan spare. Vi har manglet en pædagog i snart et år nu. Frugten er skåret væk. Og vuggestuebørnene får ikke længere varm mad og bleer i institutionen. Og der er ikke råd til at sende personalet på kurser. Vi kører på pumperne, og så byder man os nye nedskæringer. Det er dybt alvorligt," siger Hanne Jensen.

I de næste uger diskuterer landets byråd budgetterne, og Henning Pedersen håber, at den forringede servic kommer på dagsordenen.
"Det vil vi i hvert fald bidrage til, og den debat kommer ikke til at gå stille af sig," siger han.
Se undersøgelsens resultater på www.bupl.dk