Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Lad børnene danse deres yndlingsbog
Kan man danse en bog? Ja, mener Fuglebakkens Børnehave i Roskilde, hvor børnene opfører deres yndlingsfortællinger som leg, dans og bevægelse.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
Vi havde lyst til at bringe så meget bevægelse som muligt ind i børnenes hverdag. Samtidig ville vi skabe en fælles aktivitet med afsæt i vores fælles liv i børnehaven, og som fangede alle børn på deres forskellige udviklingstrin. Vi vidste, at børn elsker gode historier, god musik og bevægelse, og med de tre ingredienser i gryden opfandt vi den pædagogiske metode DANS-EN-BOG. Det er blevet en fast ugentlig aktivitet, som stort set alle børn er vilde med. Alle institutioner har deres yndlingsbøger og -eventyr. De er læst og fortalt mange gange, og nu er vi begyndt at danse dem.

Sådan gjorde vi
Vi besluttede os på forhånd for, hvilke nedslag i fortællingerne det gav mening at sætte bevægelse, dans og musik til. Disse sekvenser forberedte vi, blandt andet ved at børnene var med til at lave enkle rekvisitter, som kan bruges igen og igen. De nedslag, man vælger, behøver ikke at følge en narrativ kurve. Børnene kender historien, og måske er der mindre betydningsbærende sekvenser i historien, som appellerer til brug af kroppen, sproget eller samarbejds-kompetencen? Herudover har I kun brug for et rum at være i, højttalere og god musik, og så er I i gang.

Det lærte vi
Børnene fik hurtigt lyst til at kaste sig ud i dansens udfoldelsesmuligheder, når den tog sit udspring i en af de historier, som de kendte godt. Samtidig oplevede vi en sproglig gevinst ved DANS-EN-BOG, fordi børnene, udover at få sat bevægelse til konkrete ord og handlinger, havde mod på at kaste sig ud på et abstraktionsniveau, som børn ellers ikke umiddelbart kan og gør. Eventyr tilbyder en vifte af følelser, som barnet kan lære at blive fortrolig med gennem figurerne i fortællingen. Og projektet har givet pædagogerne inspiration og mulighed for at fordybe sig i aktiviteter med børnene.

Vores råd til andre
● Invitér en danseformidler med til pædagogisk dag, så I selv får arbejdet med dans.
● Lad børnene se danseteater for børn, så de også oplever den professionelle verden.
● Giv plads til børnenes egne idéer.

Om projektet
DANS-EN-BOG er resultatet af to forløb: Et pilotprojekt med Fuglebakkens Børnehave, Roskilde Kommune, og Egnsteatret Aaben Dans, hvor børnehaven fik hjælp til at få en mere dansefaglig profil. Og et udviklingsprojekt i Fuglebakkens Børnehave, som med dansen som medspiller skulle udvikle pædagogiske metoder inden for sprog, bevægelse og inklusion. I 2016 udkommer DANS-EN-BOG i bogform på Akademisk Forlag. Projektet er støttet med midler fra BUPL’s udviklingspulje, der yder bidrag til udviklingsprojekter på op til 100.000 kroner. Læs mere på bupl.dk under ’Forskning’.