Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 02
BUPL mener: Velfærden skal ikke finansiere skattelettelser
En stærk offentlig sektor øger den økonomiske vækst."
Af: Tonny Andersen
Regeringen har endnu en gang sat skattelettelser, navnlig i topskatten, på dagsordenen. Senest 1. februar skal skattekommissionen komme med et oplæg til en markant reduktion af skatten på arbejdsindkomst.
BUPL, Danmarks Lærerforening og FOA mener, at velfærdssamfundet skal gøres stærkere gennem investeringer i den offentlige sektor. En skattereform skal give flere penge til velfærd. Vi får meget mere for pengene, hvis vi investerer dem i den offentlige sektor end ved at bruge dem til skattelettelser til de højestlønnede. Investeringer i bedre arbejdsmiljø, bedre dagtilbud, bedre uddannelser, et bedre sundhedsvæsen og bedre omsorg for børn, syge og ældre er det bedste bud på, hvordan vi fastholder Danmarks konkurrencedygtighed i en globaliseret verden.
Den borgerlige regerings skattepolitik har ikke alene udhulet det økonomiske grundlag for velfærden. Den har også svækket progressionen i skattesystemet, så det er de økonomisk bedrestillede, der har fået den største skattelettelse.
BUPL, DLF og FOA har en klar holdning til den kommission, der netop nu sidder og arbejder på et bud på en skattereform. Vi mener, at en skattereform skal forbedre og ikke forringe mulighederne for at finansiere den offentlige sektor og de offentlige velfærdsydelser. Det er samtidig essentielt, at skattepolitikken sikrer, at de bredeste skuldre bærer den største byrde.
Velfærdssamfundet har bevist sin bæredygtighed. En stærk offentlig sektor øger den økonomiske vækst. Sammen med en god infrastruktur er gode uddannelser, gode institutioner, et godt sundhedsvæsen og gode omsorgstilbud med til at understøtte væksten. Dette er vigtigt at holde fast i. Ikke mindst i en tid, hvor vi står midt i en finanskrise, og folks bekymringer måske gør dem mere tilbøjelige til at acceptere indskrænkninger i velfærden.
Vi ønsker, at skattereformen får fokus på at skabe et retfærdigt og fordelingsmæssigt afbalanceret skattesystem, så lavindkomstgrupper og grupper uden for arbejdsmarkedet også tilgodeses. De skattelettelser, der sandsynligvis bliver resultatet af skattekommissionens arbejde, må altså ikke gøre Danmark mere socialt skævt.
BUPL, Danmarks Lærerforening og FOA indledte i 2006 samarbejdet "Vilje til velfærd" og har fundet det naturligt i forlængelse heraf at udarbejde et fælles udspil til en skattereform, da skattepolitikken har store konsekvenser for vores medlemmers levevilkår. Frem mod kommunalvalget den 17. november 2009 vil BUPL, DLF og FOA derudover i fællesskab sætte fokus på en række områder, hvor styringen af velfærden har brug for forandring og en anden kurs end den, vi har oplevet de seneste år.