Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 11
TEMA: PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Fanger flere psykiske problemer
En øget indsats på det psykiske arbejdsmiljø har betydet, at Arbejdstilsynet opdager flere problemer. En lovændring har sat tidskrav for løsninger på arbejdspladserne.
Af: Rikke Gundersen
Mere dårligt psykisk arbejdsmiljø kommer frem i lyset. Det viser en opgørelse, som Børn&Unge har lavet på baggrund af tal fra Arbejdstilsynet.
Sidste år gav tilsynsmyndighedens 2.798 besøg i daginstitutioner anledning til 353 ­afgørelser og vejledninger. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor Arbejdstilsynets 2.405 daginstitutionsbesøg udløste 199 afgørelser og vejledninger inden for psykisk arbejdsmiljø.
Ifølge Arbejdstilsynet hænger det sammen med øget fokus.
»Sidste år gennemførte vi en særlig tilsynsindsats inden for daginstitutioner med fokus på blandt andet psykisk arbejdsmiljø. Derudover er psykisk arbejdsmiljø frem mod 2020 et af vores prioriterede områder, som vi kigger særligt på, når vi laver tilsyn,« siger Thomas Nygaard Christensen, tilsynschef i Arbejdstilsynet.
BUPL er glad for, at Arbejdstilsynet opdager problemerne, men samtidig er man ærgerlig over, at det er nødvendigt med flere afgørelser og vejledninger, siger faglig sekretær Mette Aagaard Larsen.

Pålægges tidskrav. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) har forsøgt at sætte fokus på problemet. Sidste år iværksatte hun flere initiativer for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Blandt andet blev det psykiske arbejdsmiljø ligestillet med det fysiske arbejdsmiljø i Arbejdstilsynets praksis.
Siden juli 2013 har Arbejdstilsynet således kunnet give et påbud, når de opdager problemer med det psykiske arbejdsmiljø –på samme måde, som hvis der er fysiske arbejdsmiljøproblemer.
Tidligere fik arbejdspladserne en såkaldt afgørelse om psykisk arbejdsmiljø, hvilket betyder, at de skulle sende en tids- og handle­plan ind til Arbejdstilsynet til godkendelse. Kun hvis den ikke kunne godkendes, kunne der udstikkes et påbud. Nu kan der gives et påbud i første instans.
»Det betyder, at arbejdspladserne med det samme får en frist, som de skal løse problemerne inden for,« siger Thomas Nygaard Christensen.

Hurtigere løsninger. Mette Aagaard Larsen håber, at metodeændringen skaber mere effektivitet.
»Det kan forhåbentlig være med til, at problemerne bliver behandlet hurtigere ude på arbejdspladserne, og at man hurtigere finder en løsning,« siger hun.
Om ændringen har betydning for antallet af afgørelser, kan Arbejdstilsynet dog ikke vurdere endnu.
»Vi fører stadig tilsyn på samme måde som tidligere, og vi vurderer det psykiske arbejdsmiljø ud fra de samme kriterier, som vi også tidligere har gjort. Vi reagerer nu på overtrædelser af det psykiske arbejdsmiljø med påbud, ligesom vi gør inden for andre arbejdsmiljøproblemer,« siger Thomas Nygaard Christensen.
Arbejdsmiljøloven er også blevet ændret sidste år, så det er præciseret, at den både gælder for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Denne ændring har ikke den store effekt endnu, vurderer lektor i arbejdsliv på Roskilde Universitet Klaus T. Nielsen.