Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 02
Leder: Same procedure as last year?
Faglig slaphed rammer især de svageste elever", siger ministeren - men "glemmer" vist, at børn ikke fødes som 6-årige Naivt at tro, at mere undervisning bryder den sociale arv
Af: Lisbeth Schmidt Jespersen - medlem af forretningsudvalget
Sad man nytårsaften med et svagt håb om, at statsministerens nytårstale indeholdt velfærdspolitisk nytænkning, blev man snydt. Visionerne for 2003 var gennemsyret af nyliberalistisk markedstænkning. "Det personlige ansvar skal spille en større rolle i hverdagen. Staten kan ikke garantere lykke. Politikerne kan skabe nogle rammer. Men det er op til hver enkelt at fylde rammen ud", hed det bl.a.
Opskriften på Foghs nytårsgryde: Mindre stat og mere marked - klar dig selv. "Frit valg" og mere individualisme, når rammen er lagt.

2002 var præget af den borgerlige regerings liberale tiltag og brutalisering af den offentlige sektor, specielt børne- og ungeområdet. År 2003 bliver en udfordring for fagbevægelsen, studieorganisationer og NGO'er. Velfærdssamfundet skal forsvares og udvikles. De demokratiske spilleregler og grundprincipper - fællesskab, solidaritet, alles lige ret - skal genopfriskes

Anders Fogh Rasmussen mener, at vi skal være bedre til at bryde den negative sociale arv og ser det som en betingelse, at børn lærer mere i skolen. "Faglig slaphed rammer især de svageste elever", siger ministeren - men "glemmer" vist, at børn ikke fødes som 6-årige Naivt at tro, at mere undervisning bryder den sociale arv Opgaven er kompleks, og den er social- og velfærdspolitisk.
Mere end 90 procent børn i Danmark går i institution. At se isoleret på familien og skolen som vigtigste socialiseringsfaktorer gi'r ingen mening. Pædagogiske institutioner er "barndommens gade". Hér skaber børn relationer til børn og voksne. Institutioner med høj kvalitet og gode fysiske rammer virker positivt på børns dannelse, for lidt personale resulterer i social kontrol, rutine, tilsynsaktivitet, øget passivisering og strukturering.
Den negative sociale arv skal brydes, men man må se på helheden. Forældrenes sociale klasse og uddannelse kan være afsæt for social ulighed. Skævhed i rekruttering til institutioner, alt for få ressourcer til børne- og ungeområdet og regeringens asociale anciennitetsprincip cementerer den negative sociale arv.

Vi har også i 2003 en stor opgave i at følge kommunernes budgetarbejde og aftaler mellem regering og KL. Medlemmer, tillidsrepræsentanter og fagtoppen må bruge de erfaringer, den styrke og det sammenhold, efterårets konflikter gav på arbejdspladsniveau og i fagbevægelsen generelt.
Den fag- og velfærdspolitiske debat på arbejdspladsen skal styrkes. Vi får brug for hinanden i en fælles kamp for velfærdssamfundet og en bedre verden uden krig, racisme, undertrykkelse og social ulighed.

"Vi har i alt for mange år været tossegode - det skal vi holde op med", sagde Anders Fogh i sin tale. Og det har han ret i.

Godt nytår.