Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
TEMA: NYTTEJOB. Derfor boomer nyttejob
Arbejdsgivernes refusion for at ansætte ledige med løntilskud er sat ned. BUPL forventer, at kommunerne i stedet vil skrue op for nyttejob og virksomhedspraktik.
Af: Peter Andersen
Umiddelbart før jul vedtog Folketinget, at arbejdsgiverne skal have færre penge i refusion, når de ansætter ledige kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere med løntilskud. Sidste år fik arbejdsgiverne 143 kroner fra staten for hver arbejdstime. Men fra i år er beløbet sat ned til 107 kroner i timen.
Samtidig har Folketinget afskaffet kravet om, at de offentlige arbejdsgivere skal ansætte et bestemt antal mennesker med løntilskud. Samlet vurderer BUPL, at kommunerne derfor i højere grad vil benytte sig af virksomhedspraktik og nyttejob.
»Det bliver dyrere for de offentlige arbejdsgivere at benytte sig af løntilskud, og samtidig forsvinder kvoterne. Men det står jo i loven at de ledige skal aktiveres, og virksomhedspraktik og nyttejob er gratis for arbejdsgiverne, fordi de ledige ikke skal have løn,« siger Kim Melander Jensen, som er leder af BUPL’s afdeling for arbejdsmarkeds- og socialpolitik.
Ledige i offentlige løntilskudsjob skal ifølge de nye regler have en løn på 121 kroner i timen. Det vil sige, at kommunerne selv skal af med 14 kroner for hver løntilskudstime. Desuden skal de som hidtil betale fuldt overenskomstmæssigt pensionsbidrag.
»Man skal huske på, at der er krav om merbeskæftigelse. Kommunerne må ikke ansætte en ledig med løntilskud i stedet for en medarbejder, der har været ansat på ordinære vilkår,« siger Kim Melander Jensen.
For nogle grupper fastholdes den høje refusion dog. Det gælder ledige på revalidering, sygedagpengemodtagere, nyuddannede med handicap og deltagere i særlige ressourceforløb.
Det er i øvrigt vedtaget, at dagpengemodtagere højst må ansættes med løntilskud i fire måneder hos offentlige arbejdsgivere. For kontanthjælpsmodtagere er grænsen fortsat seks måneder.