Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 12
80 Nye vuggestuepladser i Sønderborg
Trods lavvande i kommunekassen opretter Sønderborg Kommune 80 nye vuggestuepladser. De er ikke særligt meget dyrere end dagplejen.
Af: Kurt Balle Jensen
I de nye store kommuner kan der være langt til nærmeste vuggestue, og dermed har forældrene ikke altid mulighed for frit at vælge mellem dagpleje og vuggestue.
Det vil de nu gøre noget ved i Sønderborg Kommune. Her har politikerne besluttet at oprette 80 nye vuggestuepladser, selvom kommunen som de fleste andre kommuner er presset økonomisk.
Oprettelsen af de nye pladser sker på baggrund af et stort ønske fra forældre om flere vuggestuepladser fordelt ud over kommunen.
"I princippet kan alle forældre i dag vælge vuggestue, men geografisk må vi indrømme, at der kan være temmelig langt. Derfor tog vi sidste år oprettelse af nye vuggestuepladser med i budgetlægningen," siger viceborgmester Tage Petersen (V), der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Kommune.
"Men skulle vi følge ønskerne fra borgerne, kunne vi oprette endnu flere pladser. Om det sker i de kommende år, er selvfølgelig et spørgsmål om økonomi, men vi holder øje med situationen," siger viceborgmesteren.
Han fortæller, at det ikke er så dyrt at oprette vuggestuepladser, hvilket kommunen havde forventet, idet det koster omkring 10.000 kroner pr. plads.
"Vi har opdelt vores daginstitutioner i distrikter, og der bliver nu vuggestuepladser i hvert distrikt. Dermed får flere mulighed for også i praksis at vælge vuggestue," siger han.
Bent E. Albrechtsen, BUPL Sydjylland, er kommuneansvarlig for Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner. Han hilser det velkomment, at der oprettes flere vuggestuepladser i Sønderborg Kommune, men dermed er problemet ikke løst i det store område, han dækker.
"Efterspørgslen er der, og det er et udbredt ønske blandt forældrene, at man får et mere ensartet og professionelt pasningstilbud i de enkelte kommuner. Der kan i dag være store forskelle inden for kommunegrænsen, alt efter hvor man bor. Politikerne har ved etablering af de store kommuner ikke været tilstrækkelig opmærksomme på at sikre ensartede pasningstilbud, og det betyder, at der en del steder reelt ikke er nogen valgmulighed," siger Bent E.
Albrechtsen.