Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 02 Børn&Unge som e-paper
Seks ud af ti deltidspædagoger vil op i tid
Af: Trine Vinther Larsen
Gode normeringer, tid til forberedelse og masser af faglig refleksion og sparring blandt kolle­gerne på jobbet. Arbejdsvilkår som disse kan få flere pædagoger til at vælge fuldtidsstillinger, viser en ny survey fra BUPL.
Blandt surveyens 473 respondenter er godt halvdelen på deltid. Langt de fleste af de deltidsansatte vil ikke op i tid (85 procent), men billedet ændrer sig, når de bliver spurgt, om de ville arbejde mere, hvis de kunne arbejde i en institution med bedre arbejdsvilkår?
Her svarer 21 procent, at de i så fald ville være parate til at gå op på fuldtid. 38 procent ville være parate til en mindre stigning i arbejdstiden. Sammenlagt ville 59 procent af deltidsansatte pædagoger gerne gå op i tid, hvis arbejdsvilkårene var bedre.
I undersøgelsen pointerer BUPL nødvendigheden af at kunne rek­­ruttere flere pædagoger - ikke mindst ved at gøre deltidsstillinger til fuldtidsstillinger.
’Der kommer 70.000 flere 0-5 -­årige børn de næste ti år, hvilket vil
kræve cirka 10.700 flere pæda­goger, hvis den nuværende normering skal fastholdes’, lyder det i BUPL’s ­survey.