Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 27
Teori U: Vi skal helt ind i sindet
Verden er i krise, og der skal en helt ny bevægelse til at forandre tingenes tilstand. Teori U anviser en U-vending i ledelsesfilosofi, der skal få ledere og organisationer til at tænke nyt og sammen med medarbejdere skabe nye, bedre og bæredygtige resultater. Børn&Unge var med, da teoriens ophavsmand, Otto Scharmer, besøgte Århus.
Af: Trine Vinther Larsen
Daginstitutionsledere, slipsedrenge og zenbuddhister.
Side om side sad de i musikhuset i Århus en sen septemberdag, hvor 900 tilhørere var mødt op for at høre ledelsesguruen Otto Scharmer fortælle om sin teori U, der, siden bogen 'Theory U - Leading from the Future as It Emerges' udkom i 2007, er gået sin sejrsgang blandt ledere verden over.
Det var udadvendte, udviklende, udtryksfulde, unikke og universelt tænkende mennesker, som var kommet for at tage med Otto Scharmer på en halvanden times rejse i U'et. En rejse, der skal foretages af det enkelte menneske ind i sig selv, men med det formål sammen at kunne skabe en bedre verden. Præcis som Michael Jackson synger om i sangen 'Heal the world'.
Den tyskfødte Otto Scharmer, der underviser i ledelse og organisationsteori ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, er da også blevet anklaget for at være både halleluja-filosof og nyreligøs. Men endnu flere er faldet på knæene og ser teorien som et svar på de store udfordringer, som verden står overfor: 850.000 millioner mennesker sulter, tre milliarder lever i fattigdom, og 40.000 børn dør hver dag, samtidig med at verden er ved at drukne i menneskeskabt forurening.
Det positive budskab er, at da vi selv har skabt problemerne, kan vi også selv løse dem. Men det kræver en gennemgribende forandring i måden, vi gør tingene på.
"Som Albert Einstein sagde engang, kan problemer ikke løses fra det ståsted, hvor de blev skabt," sagde Otto Scharmer fra scenen.

Kræver et U-turn. Den personlige rejse, der skal til for at forandre, er ifølge Otto Scharmer formet som et U. Der er ikke tale om en klassisk U-vending, hvor man vender om og rejser tilbage. Rejsen går snarere i dybden.
Den handler om at slippe alle de gamle vaner og erfaringer, som man hver dag downloader i sit sind og i sin adfærd. Erfaringerne ligger i toppen af U'ets venstre ben. Derfra skal den rejsende med et åbent sind bevæge sig ned mod bunden af U'et, hvor man prøver at forstå sig selv, og hvad der er ens grundlæggende opgave i livet. Med den nye viden skal man bevæge sig op ad U'ets højre ben, hvor man er parat til at møde nye udfordringer, finde nye veje og skabe nye resultater.
Otto Scharmer beskriver i sin bog bevægelsen som et skift fra at se på det færdige maleri til at betragte kunstneren foran det hvide lærred, endnu før det første penselstrøg er sat. På samme måde skal lederen holde op med at fokusere på tidligere resultater og gamle managementteorier. Vil lederen finde nye veje, skal han eller hun først finde sin indre kilde, hvorfra alting opstår. Menneskets intentioner og bevidsthed ligger i bunden af U'et. Vil vi starte på en frisk, må vi hente kilden i vores eget indre. Kun derved kan vi rensede og med åbent sind, åbent hjerte og åben vilje tage imod fremtidens udfordringer.
"Det åbne sind er vores evne til at tilsidesætte gammel vanetænkning. Det åbne hjerte er vores evne til at sadle om og se på udfordringer ud fra andre interessenters synsvinkel. Og den åbne vilje er vores evne til at give slip og åbne for det, der er på vej til at opstå. Inden for denne sociale teknologi er det vigtigste ens egen evne til at få adgang til disse evner," forklarede Otto Scharmer på konferencen.
I sin bog beskriver han, hvordan han selv som barn blev kastet ud i bevægelsen. Han voksede op på et landbrug lidt uden for Hamborg og blev en dag sendt hjem fra skole uden nogen forklaring. Da han nærmede sig hjemmet, så han familiens 350 år gamle slægtsgård, der var ved at brænde ned til grunden. Han husker sin bedstefars kommentar til faderen:
'Hold hovedet højt, min dreng, og se fremad.'
Selv indså Otto Scharmer, at hans virkelige jeg ikke var tilknyttet de materielle ejendele, der ulmede i ruinerne. Da de var væk, åbnede der sig muligheden for at virkeliggøre fremtiden.
"Jeg vidste pludselig, at jeg, mit sande jeg, stadig levede! Det var det jeg, der var den seende. Og denne seende person var mere levende, mere vågen, mere nærværende, end det jeg, som jeg havde kendt før," skriver Otto Scharmer i sin bog.
Og det er den form for nærvær og skuen fremad, der skal til for at imødegå fremtidens udfordringer, mener Otto Scharmer.

Død før liv. Selve ordet 'at lede' kommer af det indoeuropæiske 'leith', som Otto Scharmer i sin bog oversætter til 'at stå på tærsklen' til noget nyt. Han mener, at man som menneske og som leder må give slip på alt det, der ikke er essentielt, hvis man skal leve og handle nærværende.
Han går så vidt som til at sige, at man må lade det gamle dø for at noget nyt kan opstå - en sandhed, som naturen minder os om hvert efterår, når bladene falder af træerne, blomsterne visner, og når fuglene flyver bort. Otto Scharmer er derfor også varm fortaler for, at man netop i naturen kan genfinde en essentiel forbindelse mellem sit eget indre og sin væren her på jorden.
Men selvom det for hvert enkelt menneske altså handler om at komme i kontakt med sit indre selv, er formålet ikke at fortabe sig i jegsovs. Målet for Otto Scharmer er at udvikle en social grammatik, som giver mennesker et rent og nyt sprog, så vi sammen kan udvikle verden i den bedst mulige retning.
"Jeg ser U-processen som en social teori, der transcenderer os selv og vores institutioner," sagde Otte Scharmer og eksemplificerede ved at overføre U-processen til de konversationer, vi deltager i, og til de interaktioner, der finder sted mellem mennesker og organisationer.
"Når vi indgår i relationelle forbindelser og i dialog med hinanden, taler vi ikke bare med hinanden. Det vigtige er, at vi kan træde uden for vores eget standpunkt og se os selv, men også den andens synspunkt. I en debat er jeg mine synspunkter, men de er som en jakke, jeg kan tage på og af. Jeg kan hænge min jakke på en knage for at træde ind i den andens synspunkt, og derved kan vi sammen udvikle noget tredje og helt nyt," sagde Otto Scharmer.

Manden, bogen og teorien
• Tyskfødte Otto Scharmer brugte 10 år på at skrive bogen 'Theory U - Leading from the Future as It Emerges', der udkom i USA I 2007 og på dansk i 2008 under titlen 'Teori U - Lederskab, der åbner fremtiden'.
• Otto Scharmer er uddannet økonom, men i sit arbejde er han stærkt inspireret af en bred vifte af fagområder, teorier og praksisformer såsom procesledelse, social innovationsledelse, psykologi, filosofi og det, der i USA kaldes 'social work', som rummer pædagogisk praksis.
• Da konsulentvirksomheden Ankerhus oversatte og udgav Otto Scharmers bog i Danmark, blev den modtaget med både applaus og skepsis. Skeptikerne bryder sig ikke om dens direkte henvendelse til det enkelte menneske og har kaldt terorien nyreligiøs. Støtterne peger på, at verden råber på nye tanker og på et mere autentisk lederskab, hvor det enkelte menneske er i stand til at åbne sit sind og reflektere for at forandre verden.
• I Danmark har blandt andre TDC, Det Kongelige Teater, Novo Nordisk, Danmarks Radio, Århus Sygehus, Vejle Kommunes Skolevæsen og Børneinstitution Hunderup i Odense taget teorien til sig.

Kilde: Læs mere på www.ottoscharmer.com