Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 14
TEMA. KOMMUNALVALG 2013: Skolen er ikke kun faglige resultater
Kommunerne skal satse på pædagogers bidrag i skolen for børnenes skyld. Og sørge for de samme rammer på alle skoler.
Af: Vibeke Bye Jensen
Børn har brug for pædagoger i folkeskolen. Derfor skal kommunerne satse på timer til pædagogerne, der kan understøtte de børn, som ellers falder fra, når det bliver for svært. Det mener Anne Bendorff Geertsen, der arbejder på Eggeslevmagle Skole og SFH Guldminen i Slagelse Kommune. Hun er seks lektioner i en af indskolingsklasserne om ugen og kan se, at hun gør en forskel.
»Lykken ved, at vi er der, er, at vi kan arbejde individuelt med de børn, som har vanskeligheder Der er børn, som ikke kan klare undervisningen og bare forlader klasselokalet. Dem kan jeg hente tilbage og bakke op i at være med efter en lille pause. Jeg er også læseven for børn, der trænger til lidt træning af deres læseevner,« siger hun.
Pædagogers faglighed gør, at vi kan få samlet op på børnene og deres vanskeligheder på en anden måde. Vi ser nogle ting i deres samspil, som ikke altid bliver set af lærerne, mener Anne Bendorff Geertsen.
I en periode havde børnene i klassen svært ved at finde ud af det socialt. Her kunne hun bruge sin faglighed som pædagog.
»Jeg tog eleverne med i mindre grupper, og så fik vi snakket om problemerne, og i frikvarterene legede vi, så de lærte hinanden at kende på andre måder og havde noget mere konstruktivt at lave sammen,« fortæller hun.

Rundt om hele barnet. Anne Bendorff Geertsen mener, at lærer-pædagog-samarbejdet på hendes skole går helt fint. Med den nye folkeskolereform er der dog en øget risiko for, at pædagogerne bare bliver støtte­lærere eller pauseklovne. Men hvis man satser på det, er der også mulighed for et tættere pædagog-lærer-samarbejde, mener Anne Bendorff Geertsen
»Det vil komme børnene til gode, fordi det giver rummelighed i forhold til de børn, som har andre tilgange til læring. Vi skal sikre, at der bliver tænkt hele vejen rundt om børnene, så det ikke kun handler om de faglige resultater,« siger hun.
Anne Bendorff Geertsen kan frygte, at der ikke gives plads til, at børnene kommer ud af klasselokalet og kan lege på egen hånd.
»Der er en fare for, at kommunerne vil have fuld knald på undervisningsdelen, og at der så bliver mindre af det, som børnene lige nu kan beskæftige sig med i SFO’en. Som jeg læser aftalen er den ’understøttende undervisning’, hvor pædagogerne er tiltænkt en rolle, en ’kan’-ting, som kommunerne kan konvertere til fagopdelte timer. Der ligger altså en fare i, at vi får nogle små børn siddende fra kl. 8-14, som til sidst bare er helt tomme i blikket, fordi de ikke kan klare at sidde så mange timer på en stol,« siger hun.

Definér rollen. Pædagogerne skal selv være på tæerne for at definere den rolle, de skal have i skolen og i børnenes fritid, mener Anne Bendorff Geertsen.
»Det skal vi allerede nu, men det bliver bare endnu mere nødvendigt, at vi definerer og siger højt, hvad vi kan bidrage med, hvis vi skal være til stede i flere lektioner. Det skal helst give mening både for os og for børnene,« siger hun.

»Kære borgmester Lis«
»Jeg ønsker, at du vil prioritere lærer-pædagog-samarbejdet og pædagogers rolle i folkeskolen. Både for at højne kvaliteten af folkeskolen og for, at de børn, der har det svært, bliver understøttet på alle områder. I politikere må gerne sætte en ramme for pædagog-lærer-samarbejdet, så der bliver ensartethed. At der ikke på en skole er pædagoger med i fem lektioner om ugen, og på en anden skole er pædagoger med i 10 eller 15 lektioner. Skal vi slås om det på hver enkelt skole, vil det være ødelæggende for det samarbejde, som vi allerede er kommet langt med. På min skole vil vi gerne bygge videre på det gode samarbejde, for ingen af os kan undværes. Vi skal være der sammen til glæde for børnene.«
Anne Bendorff Geertsen til borgmester Lis Tripler (S)

Anne Bendorff Geertsen (37). Pædagog på Skolefritidshjemmet Guldminen og i Eggeslevmagleskole i Skælskør, Slagelse Kommune.