Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 37
Madtvang møder modstand
Regeringen vil tvinge forældre til at betale for madordning i børnehaver og vuggestuer. Kun med en lægeattest kan forældrene slippe. Systemtvang og centralisme, lyder kritikken. Venstre afviser at være uliberal.
Af: Gitte Rebsdorf
Regeringen får nu på puklen for sin nye madordning fra forældre og politiske venner.
Fra 1. januar 2010 vil hjemmesmurte madpakker være et særsyn i børnehaver og vuggestuer. Til den tid skal alle institutioner servere et sundt måltid mad om dagen til børnene. Madordningen, som er forældrebetalt, er tvungen. Kun med en lægeerklæring i hånden kan forældre slippe for at betale for ordningen. Det har regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance besluttet. Men det, at ordningen er tvungen, møder modstand fra flere sider.

Blandt andet fra en vred århusiansk mor.
"I princippet er det positivt med sund mad i børnehaven. Men jeg bryder mig ikke om at være tvunget til at betale til ordningen. Det er en form for systemtvang, som jeg synes, er meget utiltalende. Regeringen gør nu det, som den har beskyldt Socialdemokraterne for," siger Benedikte Obel.
Hun er fungerende bestyrelsesformand i sin datters institution, Kløverparkens Børnehave i Århus. Hun udtaler sig dog som privatperson.

Centralisme. Også den liberale tænketank Cepos skyder med skarpt mod regeringen i sagen om madordninger. Cepos har tidligere kritiseret regeringen og i særdeleshed Venstre for ikke at være liberal nok. Og det gør tænketanken også i denne sag.
"Problemet er, at regeringen pålægger samtlige institutioner at indføre ordningen. På den måde kan forældrene ikke selv vælge, om de vil have maden eller ej. I stedet burde det være institutionerne og kommunerne selv, der besluttede, om ordningen skulle indføres. Det er et problem, når statsmagten går ind og definerer, hvilken politik der skal gælde," siger direktør i Cepos, Martin Ågerup.

I regeringspartierne spiller man bolden videre og henviser til, at ønsket om en obligatorisk madordning kommer fra Kommunernes Landsforening, KL.
"Det er KL, som har krævet, at ordningen skal gælde alle. Men forældrene er i øvrigt ikke tvunget til at lade deres børn spise maden. De må gerne have mad med hjemmefra. Forældrene kan bare ikke slippe for at betale til ordningen," siger Venstres familieordfører, Karen Ellemann.

Skal fremme sundheden. Hensigten med loven er at undgå fedme og fremme sundheden hos børn. Måltidet skal være sundt og leve op til anbefalingerne fra Fødevarestyrelsen.
Dog er der intet krav om, at maden skal være økologisk. Endvidere er det endnu uvist, om maden skal laves på store centralkøkkener eller i de enkelte institutioner. Og om der bliver tale om færdigproducerede madpakker eller frisk tillavet mad. Det er de enkelte kommuner og myndighederne først ved at afklare nu.

Nogle forældre frygter nu, at maden bliver ringere end den mad, de selv giver børnene med. Og når forældrebetalingen som i Århus Kommune er beregnet til cirka 470 kroner om måneden i 11 måneder, vil mange måske betakke sig, mener Benedikte Obel.

"Jeg spekulerer på, om børnene vil få lige så god mad, som jeg selv kan give dem. Hos os bruger vi mad uden tilsætningsstoffer og stråforkortere, og vi spiser økologisk. For nogle børn vil ordningen være god, uanset hvad. For eksempel for de børn, der slet ikke får mad med, eller som får en underlødig kost. Men det burde være sådan, at man kunne vælge til og fra," mener Benedikte Obel.

Formynderi fra liberal regering. Ifølge tænketanken Cepos er der flere og flere eksempler på, at det frie valg bliver sat over styr. Og det sker paradoksalt nok med en liberal regering i spidsen.
"Et af de områder, hvor regeringen ikke har opført sig særligt liberalt, er hele problematikken omkring folkesundheden. Det er for eksempel meget formynderisk, at man forbyder rygning på privat ejendomme som restauranter og cafeer," lyder det fra direktør Martin Ågerup.
Venstres familieordfører Karen Ellemann afviser imidlertid, at Venstre fører uliberal politik.

"Jeg vil nødigt have skudt i skoene, at vi er uliberale. Det mener jeg ikke er rigtigt. Alle er enige om, at et sundt måltid midt på dagen er en god ide. Og de steder, hvor man allerede har indført ordningen, er der meget stor forældretilslutning," siger hun.

" Jeg bryder mig ikke om at være tvunget til at betale til ordningen. Det er en form for systemtvang, som jeg synes, er meget utiltalende. Regeringen gør det, som den har beskyldt Socialdemokraterne for".
Benedikte Obel, mor, Århus


Kræver lægeerklæring
Senest fra 1. januar 2010 skal alle børn i vuggestuer og børnehaver have serveret et sundt måltid mad om dagen.
Ordningen er tvungen. Kun hvis barnet har en lægeerklæring på, at det har allergi eller en anden sygdom kan kommunalbestyrelsen beslutte, at forældrene kan medbringe barnets frokost hjemmefra.
Madordningen er forældrebetalt og er aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.
Kilde: Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)