Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 22
Ledere får deres egne tillidsfolk
Ledere af børnehaver, vuggestuer og SFO'er kan nu vælge deres egen tillidsrepræsentant. I starten var der skepsis mod det nye tiltag, men mellem 20 og 25 ledertillidsrepræsentanter er på vej til at blive valgt.
Af: Gitte Rebsdorf
Siden den nye lederoverenskomst trådte i kraft 2. april i år, har ledere af daginstitutioner, klubber og SFO'er kunnet vælge deres egen tillidsrepræsentant. Lederne regnes ellers for at høre til på arbejdsgiversiden, mens tillidsrepræsentanter hører til på medarbejdernes side.
Det nye tiltag er dog også blevet mødt med en vis undren, fortæller medlem af BUPL's forretningsudvalg Lasse Bjerg Jørgensen, der er ansvarlig for lederpolitikken.
"Vi mærkede fra starten en sund skepsis mod idéen. Men den er siden vendt, og på det seneste ledernetværksmøde var der mellem 20 og 25 ledertillidsrepræsentanter på vej. Det er mange, når det er så nyt, så det er et udtryk for, at der nu er stor interesse for sagen," mener han.
BUPL organiserer cirka 6500 ledere, og der er rigtig god grund til, at de ligesom almindelige medarbejdere får en repræsentant, der kan tale deres sag, mener Lasse Bjerg Jørgensen.
"Det er en fordel. Der er mange situationer, hvor lederne har brug for en repræsentant, der kan tale deres sag. Det kan for eksempel være i forhold til ytringsfriheden. Mange ledere tør måske ikke stå frem og kritisere, at de nye tiltag, man fra politisk hold ønsker at iværksætte, ikke hænger sammen med det økonomiske grundlag. Men det får lederne en mulighed for nu, fordi tillidsrepræsentanten er beskyttet mod fyring," siger Lasse Bjerg Jørgensen, der mener, at de nye ledertillidsfolk også vil være et aktiv for lederne i forhold til løn- og ansættelsesvilkår.

Uddannelse af leder-TR. Hvilke opgaver og funktioner, ledertillidsrepræsentaterne skal varetage, er endnu ikke fastlagt. Men når ordningen har fundet sin form, vil BUPL komme med bud på, hvordan tillidsmandsfunktionen kan opbygges.
"Vi har bevidst holdt os tilbage fra at komme med en færdigstrikket model. Vi mener, det er vigtigt at lytte til, hvilke ønsker og behov der er lokalt. Men når vi har set, hvilke opgaver de forskellige ledertillidsrepræsentanter får, så vil vi se på, hvordan vi kan skrue en uddannelse sammen," siger Lasse Bjerg Jørgensen.
De nye ledertillidsrepræsentanter kommer til at varetage interesser for et bredt spektrum af ledere i BUPL, lige fra ledere af en enkelt institution til områdeledere og distriktsledere, der er chefer for mange hundrede medarbejdere.
Pædagogledere er ikke de eneste, der nu kan vælge tillidsrepræsentanter. Også lederne i landets folkeskoler har fået deres egen ledertillidsrepræsentant. Det skete i foråret i forbindelse med en ny, selvstændig overenskomst, som foreningen Skolelederne indgik med Kommunernes Landsforening (KL).