Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 42
GENERALFORSAMLINGER STORSTRØMS AMT - Fem gange nej til lederne
Forslaget om politisk særstatus til lederne i BUPL blev massivt stemt ned, men skabte megen debat på generalforsamlingen i BUPL Storstrøms Amt. En stædig og ensom kamp for et ja kostede Ole Rasmussen pladsen i lederrådet.
Af: Trine Vinther Larsen
Det var ikke forretningsudvalgets lederpapir, der lå på de godt besatte borde til generalforsamlingen fredag den 3. oktober i BUPL Storstrøms Amt. Saltlakrids, Ga-Joler og Vics til halsen var i stedet, hvad de 73 fremmødte havde medbragt. Alligevel var det spørgsmålet om ledernes stilling i fagforeningen mere end de stærke halspastiller, der fik stemmebåndet på gled i Medborgerhuset i Vordingborg.
Hver gang repræsentant i lederrådet Ole Rasmussen gik på talerstolen og opfordrede til et ja til en lederforening i BUPL med selvstændig repræsentation på kongressen, blev særstilling til lederne afvist. Det skete i alt fem gange. Både efter formand Ulla Smedegaards beretning, efter bestyrelsens beretning, efter Ole Rasmussens egen orientering fra lederrådet, før afstemningen om lovændringsforslaget og slutteligt før valget til lederrådet. Hovedbestyrelsesmedlem Mette Gerdøe kaldte rammende lederdebatten "the never ending story".

Ville ikke lytte. Ole Rasmussen vidste, at han var i modvind, men stjernerne havde fortalt ham, at han skulle tro på sine egne evner og ikke lytte til de andre. For så ville han gøre noget, han ikke brød sig om. Som den eneste stemte han derfor nej til beretningen, og kun flankeret af sine fire sidemænd stemte han for forretningsudvalgets to lovændringsforslag om ledernes status i BUPL.
»Hvis ikke vi ledere får et særligt politisk talerør og mulighed for indflydelse, så tror jeg, at de målsætninger, som ligger på ledelsesområdet nu, er en saga blot. Vi har set, at en række medlemmer af Lærerforeningen har lavet deres egen fagforening, men det ville være flot, hvis vi i BUPL bibeholdt én samlet organisation for både ledere, souschefer og assistenter. Det er kongressens beslutning, der bestemmer, om vi ledere bliver i BUPL,« argumenterede han.

Mødte modstand. Men medlemmerne i Storstrøms Amt lod sig ikke skræmme. Hovedbestyrelsesmedlem Mette Gerdøe mente ikke, at politisk indflydelse til lederne er et spørgsmål om et antal delegerede til kongressen.
»Selv om vi siger nej til en lederdelegation, så har lederne jo stadig et centralt lederråd, der har indstillingsret til bestyrelsen. Ledere er også lønmodtagere, og vi kan i BUPL sagtens rumme lederspørgsmålet i den del af forslaget, der handler om målsætninger på lederområdet,« sagde hun og pegede på bestyrelsen, hvoraf fire medlemmer er ledere mod kun to souschefer og en assistent.
»Lederne er pænt repræsenteret, og de lægger jo ikke deres ledererfaring på hylden bare fordi, de har en anden kasket på til kongressen,« fortsatte hun.
Bestyrelsesmedlem Janni Milsted, der selv er leder, mente, at det kunne være fløjtende ligegyldigt med fem delegerede på kongressen. For hende handlede det om at stå sammen som en fælles organisation, når nedskæringer truer børneområdet.
»Samtlige medarbejdere må stå sammen for at få medindflydelse på de rammer, vi skal arbejde ud fra. Jeg er bekymret for en sektionering. Jeg kan ikke se, hvordan lederne skulle få mere ud af at være delegerede. Vi har allerede sagsbehandlere, der særskilt behandler ledersager. Jeg er kraftig modstander af forslaget,« sagde hun.
Også assistenterne kom op af stolen under lederdebatten. Nogle gik så langt som til at sige, at lederne kunne passe sig selv.
»I dag er det sådan, at lederne næsten ikke ser et barn. Det er sørgeligt, at de med deres lange pædagogiske erfaring nu sidder foran en computer dagen lang. Det er et problem for mig at sidde i fagforening med en flok ledere, der lige så godt kunne være HK'ere,« sagde assistent Jytte Sørensen fra Fakse.
Til det sagde formand Ulla Smedegaard, at ingen selvfølgelig kan være uenig i en ledelsespolitik, der arbejder med at skabe rum for særskilt rådgivning, samarbejde med tillidsrepræsentanter samt uddannelse, tid og løn til lederne, så de kan sikre gunstige løn- og normeringsforhandlinger i kommunerne. Men hun advarede imod en sektionering.
»Ledelse er for vigtig en ting til, at det kun er et spørgsmål og et ansvar for ledere. Jeg frygter, at en lederforening med repræsentation på kongressen får den holdning frem hos mange af BUPL's medlemmer, som Jytte har givet udtryk for. Men venner, vi må fan'me stå sammen, hvis vi vil noget med vores område,« tordnede hun fra talerstolen.

Mistede sin plads. Ole Rasmussen mistede sin plads i lederrådet, da hele fire kandidater stillede op til kampvalget, der tog en ubehagelig personlig drejning.
»Ole Rasmussen repræsenterer ikke de holdninger, som forsamlingen har givet udtryk for,« lød det fra modkandidaterne.
Også Ny Løn blev kritiseret. I Storstrøms Amt var det ved urafstemningen af OK 2001 kun fire procent af stemmerne, der adskilte et ja fra et nej, og flertallet af de tilstedeværende på generalforsamlingen gav udtryk for, at de hellere ser generelle lønstigninger end en engangsbelønning til særligt udvalgte. Lønnen skal afspejle, at pædagogisk arbejde er teamwork, var argumentet.

Bestyrelsen. Formand: Ulla Smedegaard, genvalgt. HB-medlem: Mette Gerdøe, ikke på valg. 1. suppleant: Bøje Kristiansen, genvalgt. 2. suppleant: Gert Lorentzen, genvalgt. Den øvrige bestyrelse: Nyvalgt: Helle Dyring Olsen, Carl Christian Kaas Ishøy. Genvalgt: Erik Rasmussen, Bøje Kristiansen, Janni Milsted, Jette Hendriksen. Ikke på valg: Birger Strandqvist, Mette Laurentzius, Knud Ærbo, Karen B. Jensen, Flemming Jørgensen.