Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 21
OK-15. BUPL kræver højere grundløn
Højere grundløn og bedre psykisk arbejdsmiljø er blandt de krav, BUPL vil rejse til overenskomstforhandlingerne. Få penge har gjort det nødvendigt at prioritere, siger formand Elisa Bergmann.
Af: Steffen Hagemann
Højere grundløn, der også slår fuldt igennem på garantilønnen, en ny grundløn til pædagoger, der har særlige opgaver, og et højere pensionsbidrag. Det er de tre lønkrav, som BUPL tager med til forhandlingsbordet, når overenskomstforhandlingerne går i gang i december 2014.
Det er BUPL’s hovedbestyrelse, der nu har prioriteret kravene til forbedringer i pædagogernes overenskomst.
»Vi må se i øjnene, at der langt fra er de midler at forhandle om, som vi kunne ønske os. Så det er vigtigt, at vi prioriterer, så det kan mærkes,«
siger BUPL’s formand Elisa Bergmann.
BUPL vil også benytte overenskomstforhandlingerne til projekter, der kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Men præcis, hvordan de projekter skal se ud, er ikke afklaret endnu.
»Det er et rigtig svært område, fordi der er så mange elementer, der spiller ind på et godt psykisk arbejdsmiljø. Der pågår stadig en diskussion i Forhandlingsfællesskabet om, hvordan det kan udmønte sig,« siger Elisa Bergmann.

Tid til planlægning. Der skal også fokus på pædagogernes arbejdstid. I overenskomsten skal det præ­ciseres, at pædagogernes arbejde forudsætter tid til planlægning, udvikling og evaluering. BUPL’s ­seneste undersøgelse blandt skolepædagoger viser, at knap en tredjedel af pædagogerne ikke deltager i planlægningen og evalueringen af undervisningen, og 6 ud af 10 har utilstrækkelig tid til at forberede den undervisning, de er med i.
»Skoleledelserne har ikke nok øje for, at man ikke kan komme fuldstændig blank ind til en time. Pædagogerne bliver nødt til at have tid til samarbejde med lærerne for at sikre et tværprofessionelt samarbejde, og der skal også sikres tid til, at den enkelte pædagog kan have sin faglige forberedelse for eksempel før en understøttende undervisningslektion,« fastslår Elisa Bergmann.

Krav til leder-OK. På lederoverenskomsten vil BUPL modernisere lønmodellen, så man kan sammenligne lederstillingers indhold og kompleksitet på skoler og i dagtilbud og på tværs i kommunen.
På specialområdet vil BUPL sikre pædagoger lønudvikling for erhvervede kompetencer og erfaringer og have en bestemmelse om funktionsløn ved projektansættelse.

Overenskomstordbog

Forhandlingsfællesskabet
Forhandler generelle løn- og arbejdsvilkår for 573.000 medlemmer ansat i kommuner og regioner, heriblandt pædagoger. BUPL sidder med i fællesskabets forhandlingsudvalg.

Garantiløn
Hvis lokale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn ikke har givet en lønfremgang ud over grundlønnen, sikrer garantilønnen, at en pædagog kommer på løntrin 30 efter 6 års beskæftigelse og løntrin 35 efter 10 år.