Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 18
500 millioner. Kommuner bruger ikke pengene på børnene
Kommunerne lever heller ikke næste op til deres løfte om at
styrke kvaliteten i vuggestuer og børnehaver med de 500 millioner kroner, regeringen har afsat til daginstitutionerne.
Af: Laura Philbert
De lover og lover, men har meget svært ved at holde løfterne.
Hvert år får kommunerne 500 millioner kroner ekstra af staten til at forbedre kvaliteten i dagtilbud, og hvert år lover de, at pengene vil blive brugt som aftalt. Men sidste år brugte kommunerne langtfra alle pengene, og nu vil det samme ske næste år. Kommunerne vil endda bruge endnu mindre næste år end i år, viser en kortlægning, som BUPL har foretaget.
»Det er ved at udvikle sig til en skandale,« siger BUPL’s formand, Henning Pedersen.
»Kommunernes Landsforening overholder ganske enkelt ikke den aftale, der er lavet med regeringen. Og regeringen er ikke konsekvent nok til at presse kommunerne til at bruge de penge, de har fået. Det kan ikke være rigtigt, at kommunerne får 500 millioner kroner om året til at forbedre kvaliteten og normeringerne i institutionerne, og at de så bruger dem på alt muligt andet,« siger han.
BUPL har til den nye kortlægning gennemgået kommunernes budgetmateriale for 2014. Da dette blad blev sendt til tryk var der indgået budgetforlig i de fleste kommuner. Kortlægningen viser, at en fjerdedel af kommunerne ikke vil bruge deres andel af de 500 millioner på daginstitutionsområdet eller endda planlægger besparelser. En tredjedel af kommunerne har budgetteret med at bruge hele deres andel af de 500 millioner kroner på dagtilbud. Resten vil kun anvende en del af pengene til forbedringer af området.

730 millioner ekstra. Oprindeligt blev de 500 millioner kroner afsat til bedre normeringer. Regeringen indgik siden en aftale med Kommunernes Landsforening (KL) om, at pengene skulle gå til ’en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud’ og ikke specifikt til normeringer. I et udspil til den kommende finanslov foreslår Enhedslisten at øremærke 730 millioner kroner til at øge normeringerne i daginstitutionerne med 2.200 stillinger.
»Det er glimrende, at Enhedslisten bliver ved med at presse på for bedre normeringer. Men til en start er der brug for, at man får presset kommunerne til at bruge de penge, som de allerede har fået. For eksempel ved at kræve, at kommunerne skal tilbagebetale de penge, de ikke har brugt. Eller at de ikke kan få flere penge på næste års budget, hvis ikke de har brugt de penge, de allerede har fået, på daginstitutionsområdet,« siger Henning Pedersen.
Ifølge Enhedslistens udspil skal kommunerne dokumentere, at de har brugt de 730 millioner kroner på bedre normeringer og ellers tilbagebetale pengene til staten. Desuden vil kun de kommuner, der har brugt deres andel af de 500 millioner kroner på dagtilbud, få deres del.
Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderede i juli 2013, at kommunerne har brugt 260 millioner kroner af de 500 millioner kroner på dagtilbud.

Kort fortalt
● I 2013 brugte kommunerne samlet set 253 millioner kroner af de 500 millioner, som regeringen har afsat til kvalitetsforbedringer i dagtilbud.
● For 2014 budgetterer kommunerne samlet set med at bruge 245 millioner kroner af de 500 millioner kroner, som regeringen har afsat til kvalitetsforbedringer i dagtilbud.
● I de to år tilsammen har kommunerne fået i alt 1.000 millioner kroner ekstra til kvalitetsforbedringer i dagtilbud. Hvis spådommen holder stik, bruger kommunerne 498 millioner af kronerne på at forbedre kvaliteten. Det svarer til ca. 50 procent.

Tjek kortet
Hvad gør din kommune? Det kan du tjekke på bupl.dk, hvor du finder et kort med oplysninger om, hvor mange penge din enkelte kommune får til kvalitetsforbedringer i dagtilbud, og hvor mange den så reelt bruger på det.